06.03.2024

Odborný výcvik oboru zahradník v Semněvicích

Minulý rok podepsal starosta obce smlouvu s OU Horšovský Týn o spolupráci na údržbě a úpravě veřejných obecních prostor. Dnes přiletěla první vlaštovka této užitečné spolupráce. Na odborný výcvik do Obce Semněvice nastoupil Vladimír Macht, student 3. ročníku oboru zahradník. Společně s Romanem Molnárem mají přidělenu práci, která zahrnuje:

  • vyklizení, průklest cesty zkratky Semněvice - Ostromeč - příprava pro plánovanou výsadbu a počáteční práci pro revitalizaci cesty
  • dočištění Sousedského stromořadí, začištění terénu po výsadbě, odstranění kamenů a klestu, příprava na údržbu sekáním a další úpravy prostoru
  • vyčištění a průklest cesty Semněvice - Věvrov - příprava pro případnou dotační výsadbu

Další práce budou pokračovat v průběhu března - dokončení revitalizace zídky u kostela sv. Jiří, komplexní úprava svahu u paní Turkové, udržovací práce na návsi v Semněvicích, dílčí práce Pocinovice, Šlovice

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram