Václav Paleček 80 let

Dne 28.12. 2022 oslavil pan Václav Paleček krásné kulatiny 80 let. V kruhu rodinném a za přítomnosti pana starosty pan Paleček vzpomínal na časy, kdy se do Semněvic přistěhoval. Do dalších let přejeme panu Palečkovi i touto cestou dobré zdraví a spokojenou seniorskou pohodu.

Adventní benefiční koncert

dne 18. 12. se kostel svatého Jiří v Semněvicích rozezněl akordeonovými tóny. Check akordeon trio ve složení Markéta Laštůvková, Marie Čejnová a Michal Karban zahráli kromě úprav vlastních písní i směsi vánočních koled. Při koncertu se vybralo z dobrovolných darů návštěvníků koncertu 8500,-, které budou uloženy na otevřený účet obce a poslouží při financování aktivit vedoucích k záchraně sochy sv. Jana Nepomuckého, která by se od nového roku měla stát další kulturní památkou na území obce. Všem návštěvníkům za jejich dary srdečně děkujeme.

Mikulášská nadílka v Semněvicích

3. prosinec 2022 se nesmazatelně zapsal do srdcí všech, které navštívil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou.

Nemohla chybět návštěva samotného svatého Mikuláše, který pro děti připravil mnoho překvapení. S sebou přinesl nejen kapsy plné dobrých rad a povzbuzení pro všechny malé školáky. Děti předvedly své pěvecké a básnické dovednosti, což bylo pro všechny přítomné velmi dojemné a vesele pestré. Přesně toto je duch Mikulášské nadílky - spojení a radost ze společného prožívání vánočního času.

Věříme, že tento den vytvořil vzpomínky, které budou děti provázet po celý život. Takové setkání nám ukazuje, jak důležité je v naší obci držet pohromadě a vytvářet příjemné společné okamžiky.

Děkujeme všem, kteří se na této události podíleli a přispěli k jejímu úspěchu. Věříme, že i příště budeme společně prožívat krásné chvíle a budeme tuto tradici udržovat. Všem občanům přejeme klidné a pohodové vánoční svátky.

S láskou a vděkem,

Obecní úřad Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

V sobotu 3. 12. jste možná slyšeli zvoneček, čertovské halekání a řinčení řetězů. Obce Semněvice, Šlovice a Pocinovice i letos navštívil svatý Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. O svatém Mikuláši koluje mnoho legend, které jsou důkazem o jeho dobré duši, spravedlivě soudil dobré skutky i zlobiviny u místních dětí. Anděl v košíku přinesl dětem nadílku, aby odměnil jejich dobré skutky, čerti zahudrovali, ale do pekla nikoho neodnesli. Z pekla, nebe i od Mikuláše přišla do obecního mailu milá žádost o poděkování dětem za básničky a písničky. Rádi tento vzkaz předáváme.

92. narozeniny paní Odvodyové

Rozsvícení vánočního stromku

81. narozeniny paní Václavy Zelenkové

81.narozeniny paní Václavy Zelenkové.

Setkání seniorů

Tradiční setkání semněvických seniorů se uskutečnilo v sobotu 1.října 2022 na malém sále kulturního domu v Semněvicích. Posedět a poklábosit přišlo pouze šestnáct místních ,,babiček“ a ,,děděčků,“ tedy přibližně polovina pravidelných účastníků. Nicméně po přivítání dlouholetým zastupitelem p. Pepo Milanem se rozproudila družná debata přátel, sousedů, sousedek… seniorů, pro které je toto každoroční setkání někdy jedinou možností jak se společně sejít a popovídat si. Později přišel seniory pozdravit starosta pan Tomáš Jílek, který jim popřál hodně zdraví do dalších let a ještě hodně podobných setkání. Při bohatém občerstvení, klidné hudbě a příjemné atmosféře vydrželi ,,naši důchodci“ v družné debatě do pozdních večerních hodin.

Benefiční koncert

Benefiční koncert ,,Salve Mater Misericordiae“,

,,Buď zdráva Matko milosrdná“, se uskutečnil

v sobotu 17.září 2022 od 18.00 hodin v kostele

sv. Jiří v Semněvicích.

Během hodinového představení vystoupila hrou na varhany paní Kopáčková Jana, zpěvem paní Dvořáková Blanka, Dvořáková Markéta a slečna Dvořáková Anička, která doplnila hrou na zobcovou flétnu. Mluveného slova se pak ujal pan Bartoň Jan.

Přes nižší účast způsobenou karanténou řady místních, hrstka přítomných odměnila na závěr účinkující bouřlivým potleskem.

Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, jehož torzo se nachází před kostelem.

Nohejbal

25. ročník pocinovického nohejbalu organizovaného semněvickými sportovci a obcí Semněvice se uskutečnil v sobotu 3. září na nohejbalovém hřišti v Semněvicích. V osm hodin ráno se k zápisu dostavilo sedm trojčlenných družstev a mohlo se začít hrát. Počasí turnaji přálo, a tak přišlo i dost diváků.

Po šestnácté hodině došlo na vyhlašování výsledků. První místo obsadilo družstvo,,Poběžovice“, druhé místo družstvo ,,Kakao“. Bronzovou medaili získali ,,Devils“ a bramborovou ,,Mrštěnky“. Na páté pozici se umístili ,,Laura a její“, na šestém místě ,,Sídlo“. No a poslední místo obsadili naši benjamínci ,,Šmoulové“.

Jak je v Semněvicích zvykem, tak ceny si odnesli nejen vítězové, ale všichni soutěžící. Spokojeni byli i diváci s pěkným turnajem.