V Semněvicích zazněla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Dne 16. 12. 2023 se od 17:00 v kostele sv. Jiří v Semněvicích uskutečnil další z řady adventních koncertů. V podání  Plzeňského smyčcového orchestru , sboru Musica Amica a varhaníka Ivana Pirnera zazněla v kostele sv. Jiří tradiční Rybova mše vánoční. Během Rybovy mše starosta obce slavnostně rozsvítil znovuobnovený raritní elektrifikovaný barokní oltáře chebského řezbáře Franze Stilpa. Původní barokní oltář byl elektrifikovaný v roce 1910 - 1911, dodnes je na něm zachováno několik unikátních žárovek T. A. Edisona. Oltář byl dlouhou dobu nevyužívaný, zprovoznění elektrifikace žádalo částečnou rekonstrukci, která sice není zcela dokončená, ale po mnoha desetiletích umožní návštěvníkům spatřit technické kouzlo žárovkami ozářeného barokního oltáře. Slavnostní rozsvícení oltáře proběhlo i v souvislosti s připomínkou svátku svaté Lucie (13. 12.), jejíž jméno je odvozeno z latinského lux - světlo a jejíž socha se nachází na jednom z bočních barokních oltářů kostela, jehož autorem je barokní řezbář Karel Legát. Karel Legát je autorem i kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí před místním kostelem. V letošním roce byla tato socha péčí obce prohlášena za kulturní památku. Tato však vyžaduje urgentní restauraci.

Návštěvníci převzali od starosty obce při vstupu do kostela vstupenku v podobě světla a tepla malé svíčky. Kostel se pomalu zcela zaplnil, přijeli i návštěvníci ze vzdálenějších míst, které zaujala reportáž Českého rozhlasu Plzeň a nechtěli si nechat tuto výjimečnou událost ujít. Po krátkém úvodním slovu starosty obce se pak již rozezněly slavnostní tóny České mše vánoční. Velikým potleskem obecenstvo ocenilo především pěvecké výkony sólistů, bas - Zdeněk Votruba, tenor - Václav Švejda, alt - Marie Polívková a sopran - Michaela Císařová.

Hudebníci velmi ocenili vyhřátý kostel a příjemnou adventní atmosféru spojenou s možností teplého občerstvení lahodným čajem a voňavým svařákem. Návštěvníci byli také spokojení, dokladem toho je i to, že na dobrovolném vstupném se při tomto koncertě vybralo 10 800,- Kč. Veškerý výtěžek z adventního  koncertu poputuje na záchranu kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého. Případní donátoři mohou na záchranu sochy přispět i na veřejný transparentní účet: 123-9959000247/0100

Takto o koncertu referovali:

Pocinovický svařák

V období Adventu získává setkávání lidí zvláštní význam. Tato doba přináší nejen očekávání vánočních svátků, ale i příležitost spojit se s blízkými a s komunitou sousedů a známých. V Pocinovicích, malé vesnici, kde každý zná každého, se toto setkávání stává ještě výjimečnějším. Je dobře, že péčí pana Šípka a Šípa se připravují nové možnosti, jak si mohou lidé v milé a vlídné atmosféře společně popovídat třeba o tom, jak by bylo dobré udělat něco pro to, aby tato komunitní setkávání měla i v Pocinovicích a Šlovicích kvalitní zázemí.

Pocinovický svařák

Tradice pečení jedlých kaštanů a pití svařáku patří k nezbytné součásti adventní atmosféry. Pocinovické hřiště se naplnilo vůní pečených kaštanů a kořeněného vína, všichni příchozí ochutnávali cukroví, přinesené štoly, zapíjeli alko i nealko výborným svařákem. Komu byla zima, zahřál se u ohně. V místní nedávno obnovené kapli, která slouží jako srdce vesnice, byl vystaven přes 100 let starý dopis adresovaný Ježíškovi. Tento dojemný nález připomíná, že přání a naděje spojené s Vánocemi přetrvávají generace po generaci.

Pocinovický svařák

Při pohledu na tradici psaní Ježíškovi, která se táhne skrze čas, se nelze ubránit otázce: Kolik lidí již napsalo svůj vlastní dopis Ježíškovi letos? Snad se některá z přání, které adresovali občané Pocinovic a Šlovic prostřednictvím pasportizace obecního prostranství, podaří v následujícím roce zastupitelstvu obce splnit ve prospěch dalších pěkných setkávání občanů v Pocinovicích...nejen v adventním čase.

Mikulášská nadílka

V den sv. Mikuláše se vesnice Semněvice opět změnila v zázračné místo plné radosti a očekávání. Děti se těšily na příchod svatého Mikuláše a jeho družiny čertů a anděla, kteří přinesli hodným dětem balíčky plné sladkostí, oříšků a malých dárků.

Mikulášská nadílka 2023

Sv. Mikuláš, biskup ze 4. století, je postava spojená s mnoha legendami a příběhy o jeho dobrotivosti a štědrosti. Jeho památka je oslavována po celém světě, přičemž každá země si tuto tradici přizpůsobila svým způsobem. V Semněvicích je Mikuláš oslavován především jako ochránce dětí. Legenda praví, že Mikuláš společně se svými pomocníky – andělem a čertem – přichází večer 5. prosince do domů a odměňuje hodné děti dárky, zatímco ty neposlušné napomíná či trestá. V Semněvicích se ale většinou chválilo.

Mikulášská nadílka 2023

Letos to ovšem bylo při mikulášské nadílce trochu popletené. Předně bylo zvláštní, že se Mikuláš jmenoval Iveta, čerti Jirka a Josef, ale podivné to bylo s andělem Milanem. Své zpoždění v kalendáři vysvětlili panu starostovi tak, že mají poslední dobou jednu šichtu za druhou a prostě se dříve do Semněvic nedostali. To, že kalendář není nafukovací a jména se prostě opakují, to by se ještě dalo pochopit. To, že v nebi i pekle mají spoustu práce, to se dosti podobá našemu pozemskému bytí a pochopit to lze též. Myslím ale, že návštěva anděla Milana je v Semněvicích událost přesahující svou raritností regionální význam. Ať už se mikulášská družina jmenovala jakkoli a z nebe poslali zřejmě nějakého externistu, zaslouží všichni andělé, čerti i Mikuláš veliké poděkování. Snad bude příští mikulášská nadílka v Semněvicích znovu tak krásně zasněžená, jako tomu bylo letos.

První adventní svíci rozžehla v Semněvicích kapela Solideo

Kapela Solideo pestrým hudebním programem otevřela Semněvický Advent 2023 v kostele sv. Jiří. Adventní hudební program byl skutečně bohatý. Soubor SoliDeo s adventním koncertem do krásné předvánoční atmosféry konce kalendářního roku přinesl nespočet nádherných skladeb a písní. Specifická Kromě české a moravské melodie posluchači okusili i adventní hudbu z Rakouska, Itálie nebo Španělska. Zazněla hudba gotiky, renesance a baroka na nevšední, zapomenuté hudební nástroje, jichž má skupina ve svém inventáři přes 4 desítky. Kapela předvedla skladby například na středověké tříhlasé dudy, hudební nástroje ze zvířecích rohů (z kamzíka, krav, muflona, berana, oryxe, kozla,…), lidové i kostěné
flétny z krocana a pštrosa, kobzu, chalumeau, loutnovou kytaru, šlapací harmonium

český anonym 15. st. – Collaudemus Christum regem – středověké dudy, kobza, gemshorn, zpěv

Veškerý výtěžek z adventního  koncertu poputuje na záchranu kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého. Případní donátoři mohou na záchranu sochy přispět i na veřejný transparentní účet: 123-9959000247/0100. Děkujeme!

Rozsvícení vánočního stromku v Semněvicích

V obci Semněvice každoročně začíná vánoční atmosféra rozsvícením vánočního stromečku, což se letos při bohaté sněhové nadílce povedlo okouzlujícím způsobem. V sobotu 2. 12. 2023 po skončení prvního adventního koncertu v kostele sv. Jiří se u stromečku objevila početná semněvická sousedská sešlost. Po úvodním přivítacím slově pana starosty, které spojil s poděkováním všem, kteří se o přípravu vánočního stromku zasloužili, došlo k tajnému signálu, který skrze pana Milana Pepo a Kopiho doputoval až do zásuvky....a vánoční stromeček, který bude obec doprovázet adventním časem 2023, se rozzářil do zasněžené semněvické noci. U grogu, čaje si lidé popovídali, mnozí se před zimou přesunuli do náruče místního hostince. Všem udělaly radost připravené zdobené perníkové balíčky od paní Tomčalové. V Semněvicích začal adventní čas.

Výsadba Sousedského stromořadí v Semněvicích

Nové Sousedské stromořadí podél zhruba kilometrové, dříve zarostlé polní cesty vysázeli dnes obyvatelé Semněvic. Sraz proběhl v 10:00 na polní cestě, která byla pro potřeby nové výsadby revitalizována, vyčištěna a nově zaměřena. I když počasí nepřálo, jelikož den před výsadbou nasněžilo a sněžení provázelo i den výsadby, sešlo se cca 40 lidí, několik generací jednotlivých rodin, které si nad vysazovanými stromy převzaly symbolický patronát.

Výsadba Semněvické stromořadí

Na začátku byli všichni seznámeni s principy výsadby a celou koncepcí nově vznikajícího Sousedského stromořadí. Arborista Václav Kovář předvedl správný postup výsadby, seznámil sázející s jednotlivými stromy a konceptem výsadby starých odrůd na vysokokmenech, ale zodpověděl i množství dotazů nejen pro redaktory České televize, kteří přijeli ze semněvické výsadby natočit reportáž.

Výsadba Semněvické stromořadí

Do předem vykopaných jam pak byly umístěny jednotlivé stromy. Až zjara vyjde poutník a výletník na cestě za paní Jirovcovou k jezírku, nejprve bude míjet slivoně, posléze jabloně, potom ho potěší třešně a úplně u lesa bude kvést a plodit množství hrušní. Před výsadbou bylo nutné provést ještě několik málo korekcí, jelikož některé původně objednané staré odrůdy stromů nebyly školkou dodány a na poslední chvíli byly vyměněny za stromy jiné.

Výsadba Semněvické stromořadí

Více jak polovina stromů našla své patrony, kteří si své stromy poctivě vysázeli. Ke stromům byly doplněny kůly, kořeny zaházeny, aby neomrzly. Každý se snažil ještě zasadit nějaké stromy navíc. Všichni sázející měli možnost se zahřát u ohně a občerstvit se připraveným drobným pohoštěním. Připraven byl teplý čaj, grog, buřty a chléb. Zvláštní poděkování bych rád adresoval Tomáši Jílkovi, Vojtovi Kolářovi, Jirkovi Matouškovi ml. a Romanu Molnárovi, kteří pomohli dokončit výsadbu všech zbývajících stromů tak, že se veškerá výsadba stihla během soboty. Končilo se již za nastávajícího stmívání. Poděkování ale samozřejmě patří všem, kteří se sázení účastnili a aktivně přiložili ruku k dílu, ale i těm, kteří se přišli na výsadbu podívat a podpořili tak místní komunitní duch.

Výsadba Semněvické stromořadí

V neděli byly stromy ještě jednou prohlédnut, ale především dobře zality, aby měly dostatek vláhy k přečkání zimního období. V té souvislosti by bylo možná dobré připomenout slova pana Kováře, který se snažil vysvětlit všem sázejícím, že zálivka stromů i za mírného mrazu nemůže stromům uškodit. Takto by se stalo jedině tehdy, pokud by několik dní po sobě klesaly teploty po výsadbě pod -10 st.

Dokončovací práce proběhnou během tohoto týdne, kdy se zpevní kůly, stromy se provážou, natřou se, zabezpečí proti okusu zvěře a do sadebních jam se nasype štěpka. V jarním termínu roku 2024 potom bude Sousedské stromořadí označeno informativní cedulí, stejně tak bude doplněno informativní označení k jednotlivým odrůdám stromů. Doufejme tedy, že se Sousedskému stromořadí bude v následujících dobách dobře dařit.

Pokud se stromy ujmou, první plody budou od třešní za několik let, v plné síle budou stromy tak za 20 roků. Na stromy, které by na jaře nevypučely, je poskytnuta záruka.

Veškerá výsadba byla spolufinancována z dotace Plzeňského kraje.

Semněvická drakiáda:

Pestrý podzimní festival pro rodiny s dětmi

Dne 4. listopadu jsme v obci Semněvice prožili krásný podzimní den plný zábavy, rodinných okamžiků a vzpomínek na dětství. Tím dnem se totiž uskutečnila Semněvická drakiáda, která přilákala rodiny, přátele a všechny, kdo chtěli prožít nezapomenutelný den krásného podzimního venkova.

Sraz na cestě, která je připravena na podzimní výsadbu stromů, byl pro nás všechny prvním znamením, že se blíží začátek této události. Krásné počasí nám přálo a sluníčko nám svítilo z nádherného jasného nebe, což bylo pro všechny účastníky skvělou kulisou pro společné dovádění. Navíc nám vítr, který občas trochu zamíchal s našimi draky, dodával do pouštění draků určité dobrodružství.

Tatínci a maminky se vrátili do svých dětských let, kdy sami stavěli draky a proháněli je po obloze. Nyní se stali "instruktory dračího letu" pro své syny, dcery, vnučky a vnuky. Nastala doba, kdy se tradice a zábava stala cenným dědictvím, které se předává z generace na generaci. Na obloze jsme mohli pozorovat nesčetné draky různých tvarů a barev, které se vznášely nad námi. Bylo krásné sledovat, jak se střídali draci na obloze s letadly, což přidávalo celému dni nádech vzrušení a pohádkové atmosféry.

Na závěr našeho společného sletu jsme si zapálili táborák a začali opékat buřty. Děti byly nadšené, dostaly pamětní listy s oceněním účasti, které jim připomněly tento nezapomenutelný den.

Ale to nebylo všechno! Během drakiády jsme objevili v naší obci skvělého dračího specialistu, který si sám vyrábí draky různých konstrukčních modelů. Byli jsme ohromeni jeho dovednostmi a nadšením pro tuto krásnou tradici. To nás inspirovalo k myšlence, že příště bychom mohli udělat tvůrčí dílnu a nechat vyniknout um šikovných rukou našich občanů, místo abychom se spoléhali pouze na zakoupené modely.

Semněvická drakiáda je skvělou příležitostí pro naši obec se spojit, oslavit podzim a vytvořit společnou tradici, kterou budeme předávat dalším generacím. Těšíme se na příští rok a doufáme, že se k nám přidá ještě více lidí, kteří chtějí prožít tento úžasný den s námi. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a kteří přišli, abychom společně vytvořili tuto nezapomenutelnou událost.

Semněvická zlatá rybka

Rybářské závody Zlatá rybka v Semněvicích: Skvělá atmosféra, ale zlatá rybka nevylovena

Dne 14. října 2023 se v malebné obci Semněvice konaly rybářské závody Zlatá rybka. I přes nepříznivé počasí s občasnými přeháňkami se závodů zúčastnilo 26 odvážných rybářů, kteří se s vervou pustili do rybolovu ve dvokolovém losovaném systému.

Semněvická zlatá rybka

Po dlouhém a napínavém závodu se vítězem stal zkušený rybář Roman Vican, který dokázal nalovit celkem 223 cm ryb. Na druhém místě skončil Josef Petruňo a třetí místo obsadil Štěpán Petruňo. Velkým překvapením byl nejmladší účastník závodu, Štěpán Petruňo, který si odnesl cenu pro začínající rybáře - kvalitní rybářský prut. V rámci těchto závodů byla také udělena cena za největší úlovek, kterou si odnesla rodina Petruňů. Tentokrát to byl 50 cm dlouhý kapr.

Legendární Zlatá rybka však zůstává stále neulovena. Čeká na svého šťastného lovce, kterému bude moci splnit tři přání. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu závodů. Uuznání patří panu Jiřímu Holzknechtovi a semněvické omladině - Jirkovi, Jakubovi a Martinovi, kteří významně přispěli k plynulému průběhu závodů. Také nesmíme zapomenout na hostinské, kteří se postarali o pohoštění a občerstvení v průběhu celé soutěže.

Semněvická zlatá rybka

Celkově bylo provedeno 41 měřených záběrů. Těšíme se na jarní ročník, kde se snad znovu sejdeme v hojném počtu a společně si užijeme další skvělé chvíle strávené v Semněvicích u rybářského prutu.

Petrův zdar!

Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem

Vážení spoluobčané,

s cílem podpořit participaci občanů a získat vaše cenné názory a návrhy ohledně využití veřejného prostranství a majetku naší obce, jsme připravili Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem. Jak jistě víte, obec momentálně pracuje na novém strategickém plánu rozvoje obce, krajinotvorné studii a územním plánu, které budou přispívat k celkovému rozvoji naší obce tak, aby se sladily zájmy občanů, finanční možnosti obce a možnosti konkrétního využití příslušných dotačních titulů využitelných při řešení dílčích a komplexních změn.

Vaše individuální názory a připomínky jsou pro nás klíčové, neboť chceme zajistit, aby tyto plány co nejvíce odpovídaly vašim potřebám a přáním. Dotazník se zaměřuje na vaše pohledy a návrhy týkající se využití veřejného prostoru a majetku obce. Vaše spokojenost a konstruktivní připomínky budou pečlivě analyzovány a využity k posouzení finančních možností obce a vhodného využití dostupných dotačních titulů. Výsledky vyhodnocení budou zpracovány a prezentovány společně s Ateliérem K světu, zpracovatelem územního plánu a zpracovatelem krajinotvorné studie. Tyto návrhy budou projednány s veřejností v rámci veřejného setkání, na kterém budete mít možnost seznámit se s konkrétními výsledky návrhů a vyjádřit k nim své názory. Navíc vám předložíme grafické zobrazení těchto studií a návrhů prostřednictvím výstavy.

Dotazník můžete vyplnit buď elektronicky - Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem, nebo vám bude distribuována paírová podoba dotazníku s možností jeho písemného vyplnění. Elektronický dotazník dotazník lze odeslat elektronicky, bude automaticky zpracován. Vyplněnou vytištěnou verzi ankety vhazujte prosím do schránky obecního úřadu.

Je žádoucí, aby dotazník vyplnili individuálně  všichni členové rodiny, každý může mít jiné potřeby a návrhy. Je zcela samozřejmé, že bychom byli rádi, aby dotazník byl vyplněn všemi věkovými kategoriemi občanů obcí Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Dotazníky jsou distribuovány i občanům, kteří v obci nemají trvalé bydliště, ale v obci vlastní nemovitosti.

Uzávěrka odevzdání vyplněné ankety je 31. 10. 2023

Děkujeme vám za vaši účast a spolupráci v tomto důležitém procesu, který směřuje k vytvoření obce, která bude lépe odrážet potřeby nás všech. Vážíme si vašeho času, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

S pozdravem Mgr. Antonín Kolář, starosta obce

Mezinárodní den seniorů v Semněvicích: Přátelské setkání a vděk obce

V sobotu 30. září 2023 se v obci Semněvice slavil Mezinárodní den seniorů. Tento den je věnován připomenutí a uznání zásluh starších občanů, kteří svým přínosem obohacují společnost. Semněvice věnovaly tuto příležitost přátelskému setkání, kde měli senioři možnost vzpomínat na minulost a sdílet příjemné okamžiky.

Akce byla obohacena bohatým pohoštěním a lahodnými cukrářskými výrobky, které vytvořili studenti SOU Planá u Mariánských Lázní. Tyto výrobky prezentovala Alexandra Bradová, studentka této školy, která se také starala o obsluhu seniorů.

Jedním z vrcholů setkání byla i oslava významného životního jubilea paní Václavy Zelenkové. Starosta obce předal paní Zelenkové blahopřání kytici a dar a ostatní senioři se k přání připojili potleskem. Každá přítomná žena obdržela krásnou růži, symbol vděku a uznání.

Akci obohatila také návštěva studentů z ateliéru krajinné tvorby ČVUT Praha. Ti využili příležitosti k přípravě krajinotvorné studie a vedli rozhovory s pamětníky. Tato interakce přispěla k ocenění kvalit aktivního stáří a aktivního přístupu zájmu o obec a její dění.

Na závěr chceme vyjádřit vděk všem seniorům za jejich pozitivní přínos a dlouholetou práci pro obec Semněvice. Jejich činnost a zájem o společnost jsou nepostradatelné a přispívají k lepšímu a harmoničtějšímu životu v naší obci. Děkujeme vám!