Rozsvícení vánočního stromku v Semněvicích

V obci Semněvice každoročně začíná vánoční atmosféra rozsvícením vánočního stromečku, což se letos při bohaté sněhové nadílce povedlo okouzlujícím způsobem. V sobotu 2. 12. 2023 po skončení prvního adventního koncertu v kostele sv. Jiří se u stromečku objevila početná semněvická sousedská sešlost. Po úvodním přivítacím slově pana starosty, které spojil s poděkováním všem, kteří se o přípravu vánočního stromku zasloužili, došlo k tajnému signálu, který skrze pana Milana Pepo a Kopiho doputoval až do zásuvky....a vánoční stromeček, který bude obec doprovázet adventním časem 2023, se rozzářil do zasněžené semněvické noci. U grogu, čaje si lidé popovídali, mnozí se před zimou přesunuli do náruče místního hostince. Všem udělaly radost připravené zdobené perníkové balíčky od paní Tomčalové. V Semněvicích začal adventní čas.

Výsadba Sousedského stromořadí v Semněvicích

Nové Sousedské stromořadí podél zhruba kilometrové, dříve zarostlé polní cesty vysázeli dnes obyvatelé Semněvic. Sraz proběhl v 10:00 na polní cestě, která byla pro potřeby nové výsadby revitalizována, vyčištěna a nově zaměřena. I když počasí nepřálo, jelikož den před výsadbou nasněžilo a sněžení provázelo i den výsadby, sešlo se cca 40 lidí, několik generací jednotlivých rodin, které si nad vysazovanými stromy převzaly symbolický patronát.

Výsadba Semněvické stromořadí

Na začátku byli všichni seznámeni s principy výsadby a celou koncepcí nově vznikajícího Sousedského stromořadí. Arborista Václav Kovář předvedl správný postup výsadby, seznámil sázející s jednotlivými stromy a konceptem výsadby starých odrůd na vysokokmenech, ale zodpověděl i množství dotazů nejen pro redaktory České televize, kteří přijeli ze semněvické výsadby natočit reportáž.

Výsadba Semněvické stromořadí

Do předem vykopaných jam pak byly umístěny jednotlivé stromy. Až zjara vyjde poutník a výletník na cestě za paní Jirovcovou k jezírku, nejprve bude míjet slivoně, posléze jabloně, potom ho potěší třešně a úplně u lesa bude kvést a plodit množství hrušní. Před výsadbou bylo nutné provést ještě několik málo korekcí, jelikož některé původně objednané staré odrůdy stromů nebyly školkou dodány a na poslední chvíli byly vyměněny za stromy jiné.

Výsadba Semněvické stromořadí

Více jak polovina stromů našla své patrony, kteří si své stromy poctivě vysázeli. Ke stromům byly doplněny kůly, kořeny zaházeny, aby neomrzly. Každý se snažil ještě zasadit nějaké stromy navíc. Všichni sázející měli možnost se zahřát u ohně a občerstvit se připraveným drobným pohoštěním. Připraven byl teplý čaj, grog, buřty a chléb. Zvláštní poděkování bych rád adresoval Tomáši Jílkovi, Vojtovi Kolářovi, Jirkovi Matouškovi ml. a Romanu Molnárovi, kteří pomohli dokončit výsadbu všech zbývajících stromů tak, že se veškerá výsadba stihla během soboty. Končilo se již za nastávajícího stmívání. Poděkování ale samozřejmě patří všem, kteří se sázení účastnili a aktivně přiložili ruku k dílu, ale i těm, kteří se přišli na výsadbu podívat a podpořili tak místní komunitní duch.

Výsadba Semněvické stromořadí

V neděli byly stromy ještě jednou prohlédnut, ale především dobře zality, aby měly dostatek vláhy k přečkání zimního období. V té souvislosti by bylo možná dobré připomenout slova pana Kováře, který se snažil vysvětlit všem sázejícím, že zálivka stromů i za mírného mrazu nemůže stromům uškodit. Takto by se stalo jedině tehdy, pokud by několik dní po sobě klesaly teploty po výsadbě pod -10 st.

Dokončovací práce proběhnou během tohoto týdne, kdy se zpevní kůly, stromy se provážou, natřou se, zabezpečí proti okusu zvěře a do sadebních jam se nasype štěpka. V jarním termínu roku 2024 potom bude Sousedské stromořadí označeno informativní cedulí, stejně tak bude doplněno informativní označení k jednotlivým odrůdám stromů. Doufejme tedy, že se Sousedskému stromořadí bude v následujících dobách dobře dařit.

Pokud se stromy ujmou, první plody budou od třešní za několik let, v plné síle budou stromy tak za 20 roků. Na stromy, které by na jaře nevypučely, je poskytnuta záruka.

Veškerá výsadba byla spolufinancována z dotace Plzeňského kraje.

Semněvická drakiáda:

Pestrý podzimní festival pro rodiny s dětmi

Dne 4. listopadu jsme v obci Semněvice prožili krásný podzimní den plný zábavy, rodinných okamžiků a vzpomínek na dětství. Tím dnem se totiž uskutečnila Semněvická drakiáda, která přilákala rodiny, přátele a všechny, kdo chtěli prožít nezapomenutelný den krásného podzimního venkova.

Sraz na cestě, která je připravena na podzimní výsadbu stromů, byl pro nás všechny prvním znamením, že se blíží začátek této události. Krásné počasí nám přálo a sluníčko nám svítilo z nádherného jasného nebe, což bylo pro všechny účastníky skvělou kulisou pro společné dovádění. Navíc nám vítr, který občas trochu zamíchal s našimi draky, dodával do pouštění draků určité dobrodružství.

Tatínci a maminky se vrátili do svých dětských let, kdy sami stavěli draky a proháněli je po obloze. Nyní se stali "instruktory dračího letu" pro své syny, dcery, vnučky a vnuky. Nastala doba, kdy se tradice a zábava stala cenným dědictvím, které se předává z generace na generaci. Na obloze jsme mohli pozorovat nesčetné draky různých tvarů a barev, které se vznášely nad námi. Bylo krásné sledovat, jak se střídali draci na obloze s letadly, což přidávalo celému dni nádech vzrušení a pohádkové atmosféry.

Na závěr našeho společného sletu jsme si zapálili táborák a začali opékat buřty. Děti byly nadšené, dostaly pamětní listy s oceněním účasti, které jim připomněly tento nezapomenutelný den.

Ale to nebylo všechno! Během drakiády jsme objevili v naší obci skvělého dračího specialistu, který si sám vyrábí draky různých konstrukčních modelů. Byli jsme ohromeni jeho dovednostmi a nadšením pro tuto krásnou tradici. To nás inspirovalo k myšlence, že příště bychom mohli udělat tvůrčí dílnu a nechat vyniknout um šikovných rukou našich občanů, místo abychom se spoléhali pouze na zakoupené modely.

Semněvická drakiáda je skvělou příležitostí pro naši obec se spojit, oslavit podzim a vytvořit společnou tradici, kterou budeme předávat dalším generacím. Těšíme se na příští rok a doufáme, že se k nám přidá ještě více lidí, kteří chtějí prožít tento úžasný den s námi. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a kteří přišli, abychom společně vytvořili tuto nezapomenutelnou událost.

Semněvická zlatá rybka

Rybářské závody Zlatá rybka v Semněvicích: Skvělá atmosféra, ale zlatá rybka nevylovena

Dne 14. října 2023 se v malebné obci Semněvice konaly rybářské závody Zlatá rybka. I přes nepříznivé počasí s občasnými přeháňkami se závodů zúčastnilo 26 odvážných rybářů, kteří se s vervou pustili do rybolovu ve dvokolovém losovaném systému.

Semněvická zlatá rybka

Po dlouhém a napínavém závodu se vítězem stal zkušený rybář Roman Vican, který dokázal nalovit celkem 223 cm ryb. Na druhém místě skončil Josef Petruňo a třetí místo obsadil Štěpán Petruňo. Velkým překvapením byl nejmladší účastník závodu, Štěpán Petruňo, který si odnesl cenu pro začínající rybáře - kvalitní rybářský prut. V rámci těchto závodů byla také udělena cena za největší úlovek, kterou si odnesla rodina Petruňů. Tentokrát to byl 50 cm dlouhý kapr.

Legendární Zlatá rybka však zůstává stále neulovena. Čeká na svého šťastného lovce, kterému bude moci splnit tři přání. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu závodů. Uuznání patří panu Jiřímu Holzknechtovi a semněvické omladině - Jirkovi, Jakubovi a Martinovi, kteří významně přispěli k plynulému průběhu závodů. Také nesmíme zapomenout na hostinské, kteří se postarali o pohoštění a občerstvení v průběhu celé soutěže.

Semněvická zlatá rybka

Celkově bylo provedeno 41 měřených záběrů. Těšíme se na jarní ročník, kde se snad znovu sejdeme v hojném počtu a společně si užijeme další skvělé chvíle strávené v Semněvicích u rybářského prutu.

Petrův zdar!

Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem

Vážení spoluobčané,

s cílem podpořit participaci občanů a získat vaše cenné názory a návrhy ohledně využití veřejného prostranství a majetku naší obce, jsme připravili Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem. Jak jistě víte, obec momentálně pracuje na novém strategickém plánu rozvoje obce, krajinotvorné studii a územním plánu, které budou přispívat k celkovému rozvoji naší obce tak, aby se sladily zájmy občanů, finanční možnosti obce a možnosti konkrétního využití příslušných dotačních titulů využitelných při řešení dílčích a komplexních změn.

Vaše individuální názory a připomínky jsou pro nás klíčové, neboť chceme zajistit, aby tyto plány co nejvíce odpovídaly vašim potřebám a přáním. Dotazník se zaměřuje na vaše pohledy a návrhy týkající se využití veřejného prostoru a majetku obce. Vaše spokojenost a konstruktivní připomínky budou pečlivě analyzovány a využity k posouzení finančních možností obce a vhodného využití dostupných dotačních titulů. Výsledky vyhodnocení budou zpracovány a prezentovány společně s Ateliérem K světu, zpracovatelem územního plánu a zpracovatelem krajinotvorné studie. Tyto návrhy budou projednány s veřejností v rámci veřejného setkání, na kterém budete mít možnost seznámit se s konkrétními výsledky návrhů a vyjádřit k nim své názory. Navíc vám předložíme grafické zobrazení těchto studií a návrhů prostřednictvím výstavy.

Dotazník můžete vyplnit buď elektronicky - Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem, nebo vám bude distribuována paírová podoba dotazníku s možností jeho písemného vyplnění. Elektronický dotazník dotazník lze odeslat elektronicky, bude automaticky zpracován. Vyplněnou vytištěnou verzi ankety vhazujte prosím do schránky obecního úřadu.

Je žádoucí, aby dotazník vyplnili individuálně  všichni členové rodiny, každý může mít jiné potřeby a návrhy. Je zcela samozřejmé, že bychom byli rádi, aby dotazník byl vyplněn všemi věkovými kategoriemi občanů obcí Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Dotazníky jsou distribuovány i občanům, kteří v obci nemají trvalé bydliště, ale v obci vlastní nemovitosti.

Uzávěrka odevzdání vyplněné ankety je 31. 10. 2023

Děkujeme vám za vaši účast a spolupráci v tomto důležitém procesu, který směřuje k vytvoření obce, která bude lépe odrážet potřeby nás všech. Vážíme si vašeho času, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

S pozdravem Mgr. Antonín Kolář, starosta obce

Mezinárodní den seniorů v Semněvicích: Přátelské setkání a vděk obce

V sobotu 30. září 2023 se v obci Semněvice slavil Mezinárodní den seniorů. Tento den je věnován připomenutí a uznání zásluh starších občanů, kteří svým přínosem obohacují společnost. Semněvice věnovaly tuto příležitost přátelskému setkání, kde měli senioři možnost vzpomínat na minulost a sdílet příjemné okamžiky.

Akce byla obohacena bohatým pohoštěním a lahodnými cukrářskými výrobky, které vytvořili studenti SOU Planá u Mariánských Lázní. Tyto výrobky prezentovala Alexandra Bradová, studentka této školy, která se také starala o obsluhu seniorů.

Jedním z vrcholů setkání byla i oslava významného životního jubilea paní Václavy Zelenkové. Starosta obce předal paní Zelenkové blahopřání kytici a dar a ostatní senioři se k přání připojili potleskem. Každá přítomná žena obdržela krásnou růži, symbol vděku a uznání.

Akci obohatila také návštěva studentů z ateliéru krajinné tvorby ČVUT Praha. Ti využili příležitosti k přípravě krajinotvorné studie a vedli rozhovory s pamětníky. Tato interakce přispěla k ocenění kvalit aktivního stáří a aktivního přístupu zájmu o obec a její dění.

Na závěr chceme vyjádřit vděk všem seniorům za jejich pozitivní přínos a dlouholetou práci pro obec Semněvice. Jejich činnost a zájem o společnost jsou nepostradatelné a přispívají k lepšímu a harmoničtějšímu životu v naší obci. Děkujeme vám!

Práce na krajinotvorné studii Obce Semněvice odstartovány

Setkání studentů architektury ČVUT v Semněvicích: Krajinný ateliér Ing. arch. Kláry Salzmann se spolupodílí na vytváření krajinotvorné studie obce

V termínu od 29. září do 1. října se obec Semněvice stala hostitelem výjimečné události, která spojila akademický svět s místní komunitou. Studenti architektury Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešli na setkání v rámci krajinného ateliéru pod vedením ing. arch. Kláry Salzmann v Semněvicích. Toto setkání má za cíl vytvořit podklady pro budoucí rozvoj obce Semněvice a přinést nové nápady pro revitalizaci okolní krajiny.

Studenti se intenzivně věnovali terénnímu výzkumu, aby získali hluboký vhled do aktuálního stavu krajiny kolem Semněvic. Jejich cílem je vytvořit vlastní semestrální práce a výstupy, které budou následně integrovány do nově se rodícího Strategického plánu rozvoje obce Semněvice. Některé z těchto nápadů mohou být dokonce realizovány, což by mohlo přinést významné změny do této malebné oblasti Sedmihoří.

Během víkendu studenti zkoumali nejen okolní krajinu, ale navštívili též farmu Ing. Echtnera, místního farmáře, který jim poskytl nezbytné znalosti o hospodaření v této oblasti. Tato interakce je klíčovým prvkem pro porozumění specifikům místního hospodaření a životního stylu.

V rámci přípravných prací proběhla i debata mezi studenty a místními seniory, která se uskutečnila v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů v Semněvicích. Senioři předali studentům své bohaté zkušenosti a informace o proměnlivých způsobech hospodaření v krajině kolem Semněvic. Mohli využít příležitost sdílet své nápady a názory na to, jakým směrem by se krajinné hospodaření obce mohlo ubírat. Na závěr víkendového pobytu proběhlo setkání na Obecním úřadu v Semněvicích nad projektovou dokumentací obce.

Setkání studentů architektury ČVUT v Semněvicích slibuje přinést pozitivní změny a nové perspektivy pro obec Semněvice. Tato událost je příkladem synergického spojení akademického světa s lokální komunitou, a to ve prospěch většího dobra a udržitelného rozvoje.

Spolupráce obce s krajinným ateliérem fakulty architektury ČVUT Praha

Dne 25.9. se starosta obce Mgr. Antonín Kolář setkal se studenty ateliéru krajinné architektury ČVUT, který vede doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. Na setkání se ladila strategie společného setkání v Semněvicích a zajištění podmínek pro zdárný průběh terénního výzkumu. Byly stanoveny základní priority, kterým se studenti budou při svém výzkumu zabývat. Zohledněny byly potřeby obce tak, aby výsledky pečlivého komplexního výzkumu a analýzy byly využitelné nejen pro potřeby obce, ale případně i pro potřeby vlastníků pozemků v katastru obce.

Byly stanoveny základní priority studie:

Stanoven byl též harmonogram konzultací a prezentace jednotlivých dílčích výsledků.

Semněvice se zapojily do kampaně Ukliďme Česko

Dne 16. září se naše obec Semněvice zapojila do celostátní akce "Ukliďme Česko". Dobrovolníci, kteří chtěli obci pomoci, se sešli v 9:00 před obecním úřadem, aby přispěli k uklizení našeho okolí. Celá akce trvala do 16 hodin a přinesla významné výsledky.

Během tohoto dne se nám podařilo vyklidit I. patro, spisovnu a podkroví obecního úřadu. Společnými silami jsme dokázali vyklidit prostor obecních kůlen, sklep hospody, místnosti kulturního domu a půdu v hospodě. Společně jsme udělali kus práce pro náš malý kousek světa, který obýváme. Zlikvidoval se odpad, který sice nebyl na očích, ale přesto neměl jiný účel, než že na něj zapomenutě sedal prach a znečišťoval místa, která mohou mít v budoucnu perspektivnější využití než pouze jako odkladiště nepotřebného materiálu.

Veškerý odpad jsme se snažili roztřídit. Rádi bychom také poděkovali všem, kteří projevili zájem o staré skříně, stoly a další materiál, který pro obec již neměl využití. Ti, kteří chtěli, si jej mohli zdarma odnést a využít ho pro své potřeby.

Velké díky patří všem občanům, kteří se zapojili a pomohli zlikvidovat léty vrstvené nánosy nepotřebného materiálu. Osobně bych chtěl poděkovat paní Kolářové, paní Peckové, panu Pepo, Molnárovi a oběma Václavům Urbánkům mladšímu i staršímu. Úklid obecních prostor bude dále pokračovat úklidem bývalé školy, hasičárny a bytovek.

Návštěva Karla Reithmaiera v Semněvicích

Dne 14. 9 se uskutečnila návštěva německého novináře Karla Reithmaiera v naší obci. Společně se starostou, panem Antonínem Kolářem, se zabývali možnostmi přeshraniční českoněmecké spolupráce, která by mohla obohatit komunitu obce.

Během setkání jsme diskutovali o potenciálních aktivitách, které by pomohly propagovat hudební dílo významného semněvického rodáka, Rudolfa Leberla. Tato spolupráce by mohla přinést kulturní obohacení nejen naší obci, ale také širšímu regionu. Mluvilo se o možnostech spolupráce hudebních škol, pořádání mistrovských kytarových kurzů aj.

Dalším důležitým bodem jednání byla možnost spolupráce na získání finančních příspěvků, které by mohly být využity k renovaci sochy sv. Jana Nepomuckého, která je důležitou součástí našeho kulturního dědictví obce.

Tato návštěva nám otevřela dveře k novým možnostem spolupráce a rozvoje naší obce. Budeme vás nadále informovat o dalším vývoji a těšíme se na budoucí projekty, které budou prospěšné pro nás všechny.