31.08.2023

Renovace kaple Nanebevstoupení Páně v Pocinovicích

V Pocinovicích započala rekonstrukce kaple Nanebevstoupení Páně. Cílem je opravit praskliny vnější omítky, renovovat opršené vnější nátěry kaple, obnovit průhled na kapli, kde vzrostlé tůje brání vyniknutí slunečních hodin, které na kapli v roce 2012 zhotovil Jan Astaloš.

Rekonstrukce se ujali pan Petr Šípek s Miroslavem Šípem a pokračují tak v dobré tradici obnov kapličky, která po delší poválečné době nevšímavosti byla opravována a zcela zrekonstruována v letech 1990, 2010 a v roce 2012 byla doplněna slunečními hodinami.

Kaplička je zasvěcena svátku Nanebevstoupení Páně, který je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení o Velikonocích. Je to pohyblivý svátek, který vždy připadá na čtvrtek (je to šestý čtvrtek po Zeleném čtvrtku). Svátkem jako takovým začíná devítidenní období před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. V pohanských tradicích to byl den uctívání a vzývání přírody a především modlení se za dobrou úrodu.

V mnoha zemích je Nanebevstoupení Páně státním svátkem a dnem pracovního klidu. Přesně tak tomu je v celé Skandinávii, kde je svátek dnem volna. Zaměstnavatelé velmi často dávají svým zaměstnancům volno i následující den – v pátek, a ti se tak můžou těšit z prodlouženého víkendu. Možná by stálo za úvahu

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram