06.06.2024

Dokončení I. etapy zahradnických úprav

Po mnoha odkladech způsobených nemocemi, ale především nepřízní počasí dokončili studenti SOU Horšovský Týn oboru zahradník pod vedením paní Čížkové parkové úpravy ve svahu pod domem paní Turkové. Špatně udržovatelný a udržovaný svah byl zbaven kamenů, zbytků suti, starých kořenů. Byl vyplevelen. Ponechány byly byliny a již vzrostlé květiny, které se do struktury nové výsadby hodily. Dosazeny byly šeříky, půdokryvné skalníky, růže foliantky ad. Celý svah byl zpevněn, osazen erozními zábranami a pečlivě zamulčován.

Práce na svahu budou pokračovat II. etapou, která začne s počátkem nového školního roku, kdy se bude upravovat zbytek svahu podél cesty na Věvrov. Nyní byl prostor upraven seřezáním keřů a stromů, aby se nebránilo průjezdu zemědělské techniky. Po skončení žňových prací se bude v další úpravě pozemku pokračovat, aby se vyloučily kolizní situace uskladněného materiálu, pohybu studentů ap. s projíždějící zemědělskou technikou. Všem, kteří přiložili ruce k dílu vyjadřuje Obec Semněvice srdečný dík.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram