O obci II. KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

II. KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

Kostel stojící v obci Semněvice je zasvěcen sv. Jiří.  Sv. Jiří se stal jedním z nejpopulárnějších svatých. O jeho životě je známo velice málo. Jistotou je, že zemřel mučednickou smrtí pravděpodobně na začátku 4. století za vlády císaře Diokleciána. O to více legend je o něm vyprávěno. Nejznámější je příběh, ve kterém osvobodil princeznu z moci draka. Úplný cyklus svatojiřské legendy o 45 výjevech se zachoval ve výzdobě jedné z místností gotického paláce hradu v Jindřichově Hradci. Sv. Jiří je uctíván jako voják, který šel pro víru v Krista na smrt. Je proto patronem rytířů, vojáků, jezdců. Obvykle je zobrazován jako rytíř bojující s drakem. K jeho atributům patří stříbrný štít s červeným heroldským křížem.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram