O obci III. O SVATÉ LUCII

III. O SVATÉ LUCII

V kostele sv. Jiří v Semněvicích je oltář sv. Lucie, s kterým je spojována pověst o šlechtičně Lucii a její štědrosti. Sv. Lucie je mučednice žijící v Syrakusách na poč. 4. století. Hagiografie vypráví o dívce, která byla zasnoubena bohatému muži. Rozhodla se však zasvětit se Bohu. Svým snoubencem byla udána jako křesťanka. Po zatčení byla podrobena krutému mučení a nakonec bylo její hrdlo probodnuto mečem. Podle mnohem pozdější legendy ji byly vyrvány oči, ale Matka Boží je darovala jiné a krásnější. Proto jejím individuálním atributem je miska, na které leží oči (pravděpodobně narážka na její jméno – Lucia, Lux, světlo, které lze vnímat jedině prostřednictvím zraku). Dalším atributem této mučednice jsou plameny nebo lampa (rovněž narážka na její jméno) a dýka nebo meč v hrdle. Obecnými atributy této svaté panny jsou mučednická palma a kniha evangelií.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram