O obci V. OBECNÍ ZNAK

V. OBECNÍ ZNAK

Vpravo polcený štít. Pravé pole červeno-stříbrně dělené s třemi růžemi nad sebou opačných tinktur. V levém červeném poli zlaté oboustranně plamenné rozšířené kosmé břevno, šikmo probodené stříbrným mečem se zlatou záštitou a jílcem.

Pravé pole je v základním členění odvozeno od rodového erbu pánů z Lobkowicz. Prostřední růže je modifikovanou růží z rodového erbu Trautmansdorfů. Počet tří růží se shoduje s třemi místními částmi. Plamenné břevno probodnuté mečem je inspirováno atributy sv. Lucie a její hagiografií, tím je poukázáno na tradovanou pověst z období starých dějin obce.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram