Úřad Dokumenty Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

OZV k místnímu poplatku za odpadové hospodářství

OZV k místnímu poplatku za odpadové hospodářství
Soubor ke stažení

OZV č.1/2021

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Soubor ke stažení

OZV č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
Soubor ke stažení

Návrh opatření obecní povahy

Návrh opatření obecní povahy
Soubor ke stažení

OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Soubor ke stažení

OZV č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Semněvice.
Soubor ke stažení

OZV č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Semněvice se na svém zasedání dne 4.12.2012 usnesením č. 5-2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Soubor ke stažení

OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Semněvice č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Semněvice Zastupitelstvo obce Semněvice se na svém zasedání dne 14.12.2012 usnesením č. 5-2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Soubor ke stažení

OZV č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Semněvice č. 2/2012, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Semněvice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Semněvice se na svém zasedání dne 4.12.2012 usnesením č. 5-2012 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c) d) a § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Soubor ke stažení

OZV č. 1 / 2002 o Řádu veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška obce Semněvice č. 1 / 2002 o Řádu veřejného pohřebiště. Obec Semněvice vydává dne 30.května 2002 v souladu s ustanovením § 10 písm. b/ a d/a § 84 odst. 2 písm i/ zákona č.128 / 2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 16 odst. 1 , zákona č. 256 / 2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů , dále jen "zákon", ve znění zákona č. 479 / 2001 Sb. v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona jako provozovatel veřejného pohřebiště.
Soubor ke stažení
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram