Úřad Dokumenty Uzavřené smlouvy

Uzavřené smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na akci "Park u hřbitova Semněvice" v hodnotě 87 000,-Kč, podepsána 30.9.2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na akci "Výměna oplocení kolem kulturního domu" v hodnotě 220 000,-Kč, podepsána 3.9.2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zřizování nových oplocenek v rozsahu 511m na lesním majetku v hodnotě 30 405,-Kč, podepsána 10.8.2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zřizování nových oplocenek v rozsahu 330m na lesním majetku v hodnotě 19 635,-Kč, podepsána 29.7.2020.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo s Jaroslavem Šindelářem - zhotovení oplocení v rámci projektu "Výměna oplocení kolem kulturního domu", smlouva podepsána 10.7.2020, termín zahájení 15.7.2020, předpokládaný termín dokončení 18.8.2020.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo s Václavem Burešem - provedení zednických prací v rámci projektu "Výměna oplocení kolem kulturního domu", smlouva podepsána 15.5.2020, termín zahájení 15.5.2020, předpokládaný termín dokončení 30.6.2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 v hodnotě 10 208,-Kč, podepsána 24.2.2020.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo "Semněvice - vrt HJ-5" zhotovitele Stavební geologie - Geosan, s.r.o. - podepsána 21.2.2019. Termín plnění je od 1.3.2019 do 31.5.2019. Jedná se o zbudování nového vrtu pro zásobování pitnou vodou obecním vodovodem v Semněvicích.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo s Plzeňským lesprojektem, a.s. - uzavřená za účelem zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Semněvice s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030, smlouva podepsána 20.2.2019.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 v hodnotě 9064,-Kč, podepsána 18.2.2019.

Smlouva o dílo

Oprava přízemí budovy obecního úřadu v Semněvicích č.34 – smlouva byla podepsána 12.6.2019. Jedná se o opravu přízemí v budově obecního úřadu, kde dříve sídlila pošta a obchod. Kancelář včetně zasedací místnosti se přesunou z prvního patra do nových prostor. Zahájení díla 7/2019, dokončení 9/2019.

Smlouva o dílo

Semněvice vodní zdroj – napojení - propojení vrtu s vodárnou provedla firma Chodské vodárny a kanalizace, a.s., k podpisu smlouvy došlo 26.7.2019, termín zahájení 1.8.2019, předpokládaný termín dokončení 31.10.2019.

Smlouva o dílo

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v hodnotě 1.356.290,-Kč (79,96%) na akci “Semněvice – vrt HJ-5, napojení nového vodního zdroje”, podepsána 27.8.2019.

Smlouvy s Plzeňským krajem

S Plzeňským krajem jsme uzavřeli 3 smlouvy o poskytnutí účelových dotací:* oprava přízemí budovy obecního úřadu v Semněvicích v hodnotě 400.000,-Kč, podepsána 8.7.2019* smlouva z dotačního titulu O – 2018 Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů ve výši 28.280,-Kč, podepsána 22.7.2019* smlouva z dotačního titulu O – 2018 Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů ve výši 13.580,-Kč, podepsána 31.7.2019
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram