O obci Symboly obce

Symboly obce

V pondělí 18.3. 2013 při slavnostním udělení převzal v Praze v budově PS starosta obce Josef Hálek z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové dekret na užívání znaku a vlajky.

Popis znaku

Vpravo polcený štít. Pravé pole červeno-stříbrně dělené se třemi růžemi opačných barev pod sebou a se zlatými semeníky. V levém červeném poli kosmé zlaté plamenné břevno šikmo shora probodené stříbrným mečem se zlatým jílcem.

Popis vlajky

List tvoří červeno-bíle dělený žerďový pruh široký čtvrtinu délky listu a dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. V žerďovém pruhu pod sebou tři růže opačných barev se žlutými semeníky. Poměr šířky k délce listu je 2: 3.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram