10.10.2023

Dokončovací práce na rekonstrukci kamenné zdi kostela sv. Jiří

Dne 7. 10. byla ukončena základní část rekonstrukce opěrné kamenné zdi u kostela sv. Jiří. Vzhledem k tomu, že k dokončení rekonstrukce chybí část kamenného materiálu, kterým by se zídka mohla navýšit tak, aby mohl být zarovnán i travnatý povrch bývalého hřbitova, bude práce dokončena po zajištění vhodného kameniva do kamenné zídky. Zemina do té doby bude uskladněna na svém místě. Posléze její nezužitkovaná část bude převezena pod násep " U Turků", jehož rekonstrukce, spojená s terénními úpravami a kompletní výsadbou je plánována na jaro příštího kalendářního roku ve spolupráci s OŠ Horšovský Týn.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram