26.10.2023

Dušičkový úklid hřbitova

Vážení spoluobčané,

blíží se jedno z důležitějších období v kalendáři pro naši obec - Památka zesnulých - Dušiček. Tento významný svátek, který slavíme 2. listopadu, nám připomíná důležitost památky, která je spojena s myšlenkou na milované členy rodiny, přátel i všech, kteří nás opustili. Dušičky jsou časem, kdy si připomínáme a modlíme se za naše zesnulé. Je to doba, kdy navštěvujeme hřbitovy a upravujeme hroby našich blízkých. Svátek památky zesnulých nám připomíná, že smrt je součástí lidského života a že naši milovaní zasluhují naši vzpomínku a respekt. Během těchto dní věříme, že duše zemřelých přicházejí zpět k nám, a proto se snažíme vytvořit jim důstojné a uklizené místo na hřbitově.

Úklid Hřbitova před svátkem zesnulých

Jedním z důležitých tradic spojených se svátkem Dušiček je úklid hřbitova. Tento úkol spočívá v upravení hrobů, odstranění plevele a nečistot, a v přípravě květin a svící, které umístíme na hroby našich zesnulých. Úklid hřbitova je projevem naší lásky a úcty k těm, kteří nás opustili. Úklid hřbitova bude zajišťovaný Obcí Semněvice bude dokončen 27. 10. 2023 odvozem spadaného listí a posekané trávy ze hřbitova a z jeho okolí. Památka zesnulých je časem vzpomínání, modliteb a solidarity. Nezapomínejme na ty, kteří nás opustili, a nezapomínejme také na důležitost udržování našeho hřbitova jako místa klidu a vzpomínky. Společným úklidem a péčí můžeme zajistit, že naše hřbitovy budou krásným a uklizeným místem pro vzpomínku na naše zesnulé.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram