19.10.2023

Filtrace manganu

Na základě stále nevyhovujících parametrů pitné vody ve vodovodním řadu obecního vodovodu v Semněvicích byly v minulých dnech provedeny úpravy, které by měly přispět ke zlepšení kvality odebírané vody. Předně byla provedena odstávka zcela nefunkčního vrtu HJ 3, který byl vybudován v roce 1987. Odstávka byla konzultována s firmou, která se zabývá rozbory vody, vrtmistrem a hydrogeologem. Všichni shledali stav vrtu jako silně nevyhovující pro zásobování obce pitnou vodou. Vrt nejde sanovat vzhledem k erodující trubce Fe 219, z níž se do vrtu uvolňuje velké množství železa. Bohužel napojení vrtu do vodovodní soustavy obce znemožňovalo správnou funkčnost filtrace.

Rozdíl mezi kvalitou vody z vrtu HJ 5 vlevo a HJ 3 těsně po kontrolním odběru.

V provozu byl ponechaný průzkumný vrt HJ -5 realizovaný v roce 2019. Již od počátku funkčnosti tento vrt vykazoval vysoce nadlimitní hladinu manganu. 1,36 mg.l ( 27. 3. 2019), 1,30mg.l (8.4. 2019) limitní norma pro pitnou vodu je 0,05mg.l, to znamená, že hygienická norma je u tohoto vrtu překročena téměř třicetinásobně.

Zatím provedená opatření filtrace vody byla nově doplněna zařízením na úpravu pH vody instalovaného do obecní vodárny, které by mělo zvýšit účinnost filtrace vody. I když je kapacita stávajícího vrtu HJ-5 pro obec dostatečná, bude ke zvážení hledat v budoucnu zdroj kvalitnější vody, případně hledat technologicky a finančně náročnější způsoby čištění vody.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram