04.03.2024

Hydrogeologický průzkum hřbitova dokončen

Letos se obec bude delší dobu potýkat s narovnáním podmínek pro provozování obecního hřbitova, aby jeho provozování odpovídalo potřebám zákona o pohřebnictví par. 193 z r. 2017. Základem pro provedení veškerých změn, které měly být provedeny v předchozím období, je hydrogeologický posudek, který stanovuje tlecí dobu a základní podmínky vodoprávního režimu na hřbitově.

Obci v současné době chybí:

  • platný aktualizovaný Správní řád hřbitova (r. 2017)
  • Správně vedená hřbitovní kniha, případně elektronická evidence hrobových míst - chybí zcela

Na základě stanovení tlecí doby Krajská hygienická stanice v Domažlicích tuto odsouhlasí, tato hodnota se potom musí promítnout do nového Správního řádu hřbitova, který musí být předložen ke schválení Plzeňským krajem. Následně Správní řád hřbitova musí schválit zastupitelstvo obce. Tím však potíže se správou hřbitova nekončí. Momentálně obec poptává geometrické zaměření hřbitova se zaměřením jednotlivých hrobových míst, která posléze musí být označena. Po dokončení aktualizace evidence hrobových míst potom budou jednotliví nájemci hrobových míst obesíláni s novými smlouvami na následující desetileté období. Obec se snaží vyvinout maximální součinnost s Krajkou hygienickou stanicí při řešení tohoto problému, jelikož při nedodržení, případně při porušení podmínek provozování hřbitova hrozí obci poměrně veliké sankce.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram