07.08.2023

Informace k opravě silnice Semněvice - Pocinovice

Vzhledem k tomu, že stávající opravy silnice na Semněvice jsou shledávány jako nedokonalé, požádal jsem o vyjádření pana Kumpana ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Oprava by měla být dokončena v průběhu příštího týdne dle aktuálních klimatických podmínek.

Minulý týden započala oprava komunikace 19346/III Semněvice-Pocinovice z důvodu několika nehod údajně způsobených prolomenými okraji vozovky. Vzhledem k množství silnic, které je třeba soustavně udržovat a dost výraznému zdražení vstupů bylo rozhodnuto k opravě silnice využít obohacené recyklační směsi připravené k pokládce recyklačním strojem Bagela.  Recyklační stroj využívá již použitou vyfrézovanou živici, kterou recykluje a znovu je možnost ji využít k pokládce na komunikaci. Protože se jedná o recyklovanou směs, nemá tato zcela shodné parametry jako více jak jednou tak dražší obalovaná asfaltová směs vyráběná obalovnou. Tato směs neumožňuje probalovat (vzhledem k frakci kamene v ní obsažené) o výšce pokládky menší než 5 cm. Kraje vozovky jsou zarovnávány do ztracena, tzn. po projetí těžké techniky vznikají po několika dnech provozu „schody“ v nápojích, kdy se drolí slabší vrstva. Tento jev je zcela běžný. Po několika dnech provozu, v závislosti na počasí a intenzitě provozu, se tato část živice zamete a započne se oprava vzniklého nápoje tryskovou metodou, tedy emulzí s menší frakcí kameniva tak, aby se zalila vzniklá spára, a dorovnal se „schod“. Dalším rokem zpravidla následuje jednovrstvý či dvouvrstvý (v tomto případě uvidíme po zimě) kalový nátěr celé komunikace, který silnici dorovná a opticky sladí. Tato technologie každoročně budí nevoli mezi řidiči a to z důvodu tvorby „schodů“ a nápojů  jednotlivých termokontejnerů. Je třeba si uvědomit, že se jedná částečnou rekonstrukci (nikoliv nové pokládky) která má za úkol komunikaci srovnat a prodloužit jí životnost.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram