07.02.2024

Jubileum pana Jana Reithara

V úterý 6. února si naše obec připomněla vzácnou událost událost - oslavu životního jubilea našeho váženého spoluobčana pana Josefa Reithara. Ke gratulantům se připojili také zástupci obce pan starosta Antonín Kolář s paní místostarostkou Veronikou Novákovou, ti přišli předat panu Reitharovi dárek jménem všech obyvatel obce.

Pan Reithar je znám svou neuvěřitelnou svěžestí a vždy dobrou náladou, což je pro nás všechny inspirací. Během společného milého posezení jsme s ním měli možnost diskutovat o potřebách starších občanů v naší obci. V průběhu diskuse jsme se ptali pana Reithara, v čem by obec mohla být starším občanům nápomocná. Jeho odpovědi byly cenným příspěvkem k našemu dalšímu plánování a rozvoji komunitních služeb.

Milé setkání nám připomnělo, jak důležité je dbát o potřeby starších spoluobčanů. Děkujeme panu Reitharovi za milé přijetí, jeho pozitivní přístup k životu a inspiraci, kterou nám poskytuje. Přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a svěžesti do další životní pouti.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram