10.05.2024

Kontrola výsadby Sousedského stromořadí

Dne 10. 5. 2024 proběhla plánovaná kontrola podzimní výsadby Sousedského stromořadí. Starosta obce společně s arboristou panem Kovářem pečlivě zkontrolovali všechny vysazené stromky. Je potěšitelné, že lze konstatovat, že 100% výsadby se ujalo. Arborista navíc konstatoval, že stromům se zde evidentně dobře daří, mají nasazené silné letošní odrosty. Aby stromy dobře sílily, byla naplánována jejich zálivka během letních měsíců.

Sousedské stromořadí se i dále upravuje, do proláklin byla rozhrnuta stará sláma a došlo k jejímu překrytí zeminou, na níž bude vyset luční porost, který zajistí postupnou změnu prostoru zarostlého plevelem a kopřivami na luční květenství. Příští rok v závislosti na vypisovaných dotačních titulech se bude pokračovat s dalšími úpravami daného prostoru. Plánována je především realizace naučné stezky, která návštěvníky seznámí s jednotlivými druhy odrůd, ale i též s jejich patrony, kteří stromy vysadili.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram