13.11.2023

Krajinotvorná studie I. část

Cílem této práce je charakterizovat krajinné struktury a vrstvy, jejich historický a především aktuální stav a jejich limity a potenciály. Vnímat všechny aspekty místa jako celek, jako provázaný systém, kde se vše navzájem ovlivňuje a působí na sebe. Není možné řešit pouze vodní režim bez vědomí souvislostí s georeliéfem, krajinnou tkání či využíváním místa. Krajina je celek neuvěřitelného množství informací a vrstev, které je nutné pochopit, do hloubky analyzovat a až na základě toho se pokusit navrhnout co nejideálnější řešení. Krajina je místem, se kterým se identifikujeme a které nás bytostně utváří. V Semněvicích je tento vztah narušen historickými událostmi a člověk se z krajiny vytratil. Ne ve smyslu hospodaření, ale ve smyslu vztahu k místu, pobytu a tvoření si úzkého vztahu k němu. Cílem krajinotvorné studie je vytvořit kvalitní komplexní podklad pro zastupitelstva obcí obce Semněvice k realizaci všech budoucích projektů, které se budou promítat do nově vznikajícího Strategického plánu obce, ale i nově vznikajícího územního plánu. Vzájemná provázanost jednotlivých komplexů slouží k hlubšímu porozumění souvislostí a umožní zastupitelům a občanům obce přijímat taková rozhodnutí a strategie k realizaci jednotlivých akcí, které budou promyšlená v souvislostech, nebudou nahodilá a ve výsledku ušetří obci nemalé finanční prostředky při využívání jednotlivých konkrétních dotačních titulů.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram