19.01.2024

Krajinotvorná studie Obce Semněvice SEMNĚ VIZE dokončena

V dubnu minulého roku navázala Obec Semněvice spolupráci s krajinářským ateliérem doc. Ing. Kláry Salzmann Ph.D. na vytvoření ucelené Koncepce uspořádání krajiny obce Semněvice - včetně částí Šlovice a Pocinovice. Dne 18. 1. 2024 se starosta obce účastnil závěrečných obhajob studentů ateliéru krajinné architektury ČVUT. Obec má nyní zpracovanou nejen kompletní koncepci uspořádání krajiny Obce Semněvice, ale zároveň získává i rozpracované dílčí projektové návrhy, které řeší vybrané problémy Obce Semněvice. Nyní se připravuje převod studií z digitální varianty do podoby tištěné tak, aby v obci mohla vzniknout výstava těchto konkrétních realizací. Ta bude především možností pro občany obce seznámit se s možnostmi, které je možné převádět do praxe za přispění financování jednotlivých projektů z obecního rozpočtu a příslušných dotačních titulů. Obec získává především kvalitní projektové podklady, jejichž výsledná realizace počítá se samozřejmým připomínkováním občany obce, zároveň jejich hodnota upotřebitelnosti přesahuje volební období současného zastupitelstva, ale mohou z ní vycházet i obecní zastupitelstva v budoucnosti. Vernisáž výstavy je předběžně naplánována na středu 6. března 2024. Předpokládá se účast zástupců kraje, zpracovatelů řešení a i jednotlivých studentů, kteří představí své dílčí detailní studie.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram