14.08.2023

Kultura občanům regionu

Pojeďme společně do divadla. Návštěva divadelního představení ve Velkém či Novém divadle v Plzni s možností navštívit také další muzea, galerie, pivovar. V případě zájmu objednávat vstupenky na OÚ Semněvice nebo mob.: 602369777

Více informací zde

 • Minimálně 50% příspěvek na dopravu z rozpočtu Plzeňského kraje
 • Obec určuje konečnou cenu vstupného, které svým občanům uhradí
  (vstupenky si buď platí občané sami, nebo jim obec přispívá – výše
  příspěvku obce je individuální)
 • Obec nemusí naplnit kapacitu celého autobusu, jedná se o svozovou
  dopravu
 • Po vyhodnocení cca ročního projektu (pilotní projekt zahrnuje celkem
  4 představení) možnost pokračování formou předplatného pro další období

5. 11 14.00 neděle MY FAIR LADY
Alan Jay Lerner / Frederick Loewe
Nové divadlo
430-670 Kč
Jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších klasických muzikálů všech dob se po téměř dvaceti
letech vrací na jeviště DJKT.
Známý příběh podle hry George Bernarda Shawa Pygmalion vypravuje o morousovitém profesorovi
lingvistiky Higginsovi, umolousané a prostořeké květinářce Líze Doolittleové a její cestě za proměnou
v krásnou a kultivovanou dámu. V prvotřídním provedení hvězd muzikálového souboru DJKT
i výjimečných hostů zazní všechny známé

6. 1. 2024 14.00 neděle
LOUSKÁČEK
Petr Iljič Čajkovskij

Velké divadlo
270-390 Kč
Vánoční příběh a sen o princi Louskáčkovi a Myším králi ožívá v našem divadle v období
nejkrásnějších svátků v roce.
Klárce se zdá sen, v němž slaví Vánoce návštěvou divadelního představení, kde se fascinovaná
kouzlem příběhu sama stává jeho součástí. Vstupuje do imaginárního světa plného splněných přání,
stává se tanečnicí a společně se svým snovým průvodcem Louskáčkem poznává náklonnost a lásku.
Louskáček je představením pro všechny diváky, kteří nejen v čase vánočním touží po harmonii a chtějí
společně s ostatními na chvíli sdílet pocit splněných snů a tužeb

10. 3. 2024 14.00 neděle PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana
Velké divadlo
240-370 Kč
Slavnostně nasvícená malovaná opona Augustina Němejce, kterou diváci spatří během předehry,
bude vstupní branou do nové inscenace Prodané nevěsty, jejíž pojetí vzdá hold zdejšímu
malebnému kraji, lidovým krojům a tradičním vesnickým výjevům.
Bedřich Smetana zasadil svou nejslavnější operu právě na Plzeňsko jako vzpomínku na své mládí,
a stejně tak i naše jevištní zpracování nás přenese do těchto míst za doby, kdy zde mistr studoval,
toulal se přírodou a zažíval první lásky. Jeviště proto zaplní účinkující v autentických krojích, dospělý
i dětský sbor, velký balet tančící regionální lidové tance a samozřejmě sólisté v čele s držitelkou ceny
Thalie Ivanou Veberovou jako Mařenkou.

12. 5. 2024 14.00 neděle
GO BACK FOR MURDER

Agatha Christie
Velké divadlo
250-370 Kč
podle divadelní adaptace detektivky Pět malých prasátek
Pozoruhodná dramatizace (1960) známého románu Pět malých prasátek, v níž mladá žena Carla hodlá očistit jméno své matky, která
byla před šestnácti lety odsouzena na doživotí za vraždu svého manžela, Carlina otce, známého malíře a ve vězení po roce zemřela.
Carla až ve svých 21 letech objeví dopis, v němž její matka prohlašuje, že je nevinná. Obrátí se proto na mladého sympatického
advokáta, jehož otec kdysi Carlinu matku obhajoval a společně se snaží za pomoci pěti klíčových svědků tehdejší tragédie dobrat
pravdy. Paměť bývá ale ošidná. A co když Carlina matka v dopise nepsala pravdu a byla skutečně vinná? Na této hře, kterou nyní
uvádíme v české premiéře, je obzvlášť zajímavá forma jejího vyprávění: zatímco obvykle je v detektivním žánru vyprávění lineární,
v tomto případě se s dějem pracuje trochu jinak. Scény ze současnosti se organicky prolínají s těmi retrospektivními z doby vraždy.
Věříme tak, že i díky méně tradičnímu dramatickému schématu bude tato hra pro vás lákavá. A snad nejen pro milovníky díla „královny
detektivek“.
Uvedením Pěti malých prasátek Agathy Christie navazujeme na inscenaci její Pasti na myši, kterou rovněž stejně jako v tomto případě
režírovala Martina Schlegelová. Zároveň tak půjde o druhý díl z připravované trilogie s názvem 3× s Agathou Christie.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram