12.09.2023

Mezinárodní den seniorů se blíží

Blíží se setkání k příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Tato událost je nejen příležitostí k tomu, abychom společně zavzpomínali na minulost a sdíleli krásné vzpomínky, ale také jedinečnou šancí získat cenné informace o potřebách našich seniorů v obci.

Zkušenosti a příběhy seniorů jsou velmi cenné. Je potřebné jim naslouchat, abychom lépe dokázali porozumět jejich potřebám a mohli jsme přispět k tomu, aby se v naší obci cítili podporovaní a respektovaní. Setkání seniorů je příležitostí k budování silných vazeb mezi generacemi a k tomu, abychom společně pracovali na vytvoření lepšího prostředí pro všechny obyvatele naší obce.

Pozvánky na setkání seniorů budou předávat seniorům zastupitelé v průběhu tohoto týdne.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram