25.04.2024

Možnosti přeshraniční spolupráce Česko - Německo při přípravě společných projektů.

25. 4. 2024 se v Semněvicích uskutečnila schůzka starosty obce Antonína Koláře s Peterem Pawlikem, který se stará o zachování společné paměti Němců, kteří byli vysídleni z Československa z bývalého okresu Horšovský Týn. Starosta obce seznámil pana Petera Pawlika s možnostmi společné spolupráce ať už při přípravách společných projektů k zviditelnění hudebního díla semněvického rodáka Rudolfa Leberla, případně ke společným aktivitám podporujícím záchranu sochy sv. Jana Nepomuckého a bohatého kostelního inventáře.

Pan Pawlik seznámil starostu obce s tím, že Muzeu v Domažlicích bylo předáno velké množství fotografického a jiného archivního materiálu, který dokumentuje život v bývalém okrese Horšovský Týn v předválečném období, stejně tak se debatovalo o možnostech spolupráce při prezentaci drobných vlastivědných muzeí, která jsou roztroušena především v bavorském pohraničí ( Heimatsstube), kde je vystavováno mnoho cenných artefaktů, dokumentů, krojů, předmětů, které vznikly na území bývalého Československa osídleného Němci. Společná spolupráce na projektech je dobrou možností zahojit traumata předválečných a poválečných zmatků 20. století a budovat aktivní odpovědné partnerství sousedů, kteří si vzájemně pomáhají.

S tím souvisí i návštěva starosty obce na setkání při semináři Financování přeshraničních projektů, které se uskutečnilo v Plzni. Zde byly prezentovány varianty financování společných českoněmeckých projektů zajištěných Fondem Malých projektů Bavorsko- Česko, který je spolufinancován Evropskou unií, stejně tak možnostmi, které nabízí Česko německý fond budoucnosti.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram