21.12.2023

Návštěva České televize v Semněvicích

Od října tohoto roku jsou starostou obce ke všem aktivitám, které jsou v obci pořádány, psány tiskové zprávy, které jsou následně rozesílány do médií. Včera nás navštívila paní redaktorka Durasová z České televize, aby zde natočila reportáž o nevšedním elektrifikovaném barokním oltáři, který byl péčí obce po desetiletí trvající odmlce zprovozněn. Reportáž byla odvysílána 20. 12. v pořadu Události v regionech, reportáž o Semněvicích od minuty 22:55.

Pozitivní mediální prezentace je nedocenitelným nástrojem pro další rozvoj naší obce. Je klíčová nejen pro vnější povědomí o naší vesnici, ale také pro vnitřní pocity sounáležitosti a hrdosti mezi občany. Úspěšná prezentace našich aktivit, kulturního dědictví a inovativních iniciativ v médiích může přilákat pozornost a zájem veřejnosti, potenciálních investorů i turistů.

Síla pozitivní prezentace spočívá v tom, že umožňuje sdílet naše příběhy a úspěchy se širším světem. To nejenže zvyšuje povědomí o naší obci, ale také vytváří pozitivní image, která může přitahovat podporu pro projekty a rozvojové plány. Díky mediální prezentaci můžeme oslovit nové lidi, kteří by mohli přispět svými znalostmi, zkušenostmi nebo finanční podporou k dalšímu růstu naší obce.

Je proto klíčové aktivně podporovat vznik pozitivních médií, propagovat naše úspěchy a inovace a vést otevřený dialog s veřejností. Tímto způsobem můžeme společně budovat image naší obce jako atraktivního místa pro život, práci a odpočinek, což přinese prospěch nám všem a zajištění prosperující budoucnosti obce.

Oltář osvětlují Edisonovy žárovky

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram