03.11.2023

Návštěva zástupců obce v ateliéru krajinné architektury ČVUT Praha

Dne 2. 11. 2023 se zástupci obce Semněvice Milan Pepo, Andrea Pachovská, Zdena Šamšová a Antonín Kolář zúčastnili dalšího setkání v ateliéru krajinné tvorby ČVUT Praha, kde se dále pracuje na dokončení koncepční krajinné studie pro celý katastr obce Semněvice. Zástupci obce byli seznámeni nejprve se SWOT analýzou obce, s jejími nedostatky, přednostmi, riziky a rozvojovým potenciálem. Posléze studenti prezentovali konkrétní jimi rozpracované kapitoly. Domlouvala se společná strategie na prezentaci výsledků studie občanům obce. Je potěšitelné, že velmi aktivně přistupují ke koncepčnímu řešení krajinotvorné studie i největší vlastníci pozemků, které semněvický katastr spoluvytvářejí a obklopují. Rýsují se tak případné další možné roviny spolupráce mezi farmou pana Echtnera a obcí. Zároveň se domluvilo propojení nově vznikající krajinotvorné studie s projektem Plzeňského kraje Zdravá krajina, kde se péčí zastupitelstva obce domlouvá spolupráce na řešení koncepce celého povodí 4. stupně - říčky Chuchly, která je pro Semněvice důležitým prameništěm. Zastupitelé obce spolupracovali se studenty navrhovali další možné směry řešení vybraných problémů. Byl potvrzen a domluven termín prezentace krajinotvorné studie pro občany Obce Semněvice, která se uskuteční ve středu 8. 11. 2023 od 17:00 v malém sále kulturního domu v Semněvicích.

Semněvice ještě minimálně jednou do konce kalendářního roku studenty přivítají při jejich dokončovacím terénním výzkumu, kde by měli dokončit a ověřit vztah plánů a konkrétní reality krajiny. Po zakončení veškerých prací, které jsou naplánovány na konec prosince 2023, bude obec společně s ateliérem krajinné tvorby hledat termín pro veřejnou prezentaci výsledku projektu, který do budoucího období poslouží jako velmi kvalitně zpracovaný podklad využitelný pro získání dotací ve vztahu k vodě, půdě, cestám, stromům, krajině ap.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram