01.11.2023

Obec Semněvice navázala spolupráci se Sudetoněmeckým hudebním institutem

Sudetoněmecký institut zkoumá hudební dědictví českých zemí, vydává publikace o skladatelích a hudebnících, kteří jsou nějakým způsobem spjati s českými zeměmi, pořádá koncerty, buduje knihovnu o jednotlivých skladatelích a pečuje o archiv celé řady pozůstalostí.

Stránky SMI: https://www.bezirk-oberpfalz.de/heimat-kultur-bildung/sudetendeutsches-musikinstitut-smi-1/smi-ceska-verze

Publikace: https://www.bezirk-oberpfalz.de/heimat-kultur-bildung/sudetendeutsches-musikinstitut-smi-1/veroffentlichungen

Obec Semněvice se snaží navázat spolupráci s německými partnery ve vztahu k Rudolfu Leberlovi semněvickému rodáku a hudebnímu skladateli a pedagogovi. Sudetoněmecký institut vydal notové zápisy jeho skladeb, které jsou v Čechách zapomenuté. Je velikým potěšením, že Leberlova hudba je alespoň v Německu stále živá, jeho hudba zaznívá na koncertech. Jeden z takových koncertů se bude konat v neděli, 12.11. 2023 v Řezně, kde zřejmě bude úplně poprvé provedeno jeho Smyčcové trio F dur.

Obec Semněvice by se ráda přihlásila k dílu svého zapomenutého rodáka a bude se do budoucna snažit o to, aby se Leberlova hudba do Semněvic navrátila v podobě koncertů a dalších hudebních produkcí.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram