10.05.2024

Obec Semněvice zaregistrována do portálu SZIF

Starosta obce Antonín Kolář zaregistroval dne 9. 5. 2024 Obec Semněvice do Portálu farmáře prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Obec tak získá další možnosti pro získání finanční podpory, dotace z prostředků, které jsou stanoveny dokumentem Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Příjem žádostí o dotace vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR, které pro každou intervenci a daný příjem žádostí stanovuje podmínky poskytnutí dotace, pro něž je podmínkou registrace na Portálu farmáře . Žádosti jsou přijímány dvakrát ročně v rámci takzvaných kolových příjmů – zpravidla je příjem žádostí realizován na jaře (duben) a na podzim (říjen) každého roku programového období.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram