18.10.2023

Oprava elektroinstalace v kostele sv. Jiří

Po zahoření elektroinstalace v kostele sv. Jiří byl do kostela vypnut přívod elektrické energie. Oprava elektroinstalace byla provedena p. Housarem dne 18. 10. 2023 . V současné době hodiny na kostelní věži opět fungují, stejně tak jsou provozuschopné varhany. Po domluvě s panem Housarem se podniknou ještě kroky k tomu, aby se Semněvice po dlouhé době mohly v brzké době pochlubit jedním ze svých cenných skvostů, k čemuž dojde v době adventní. Toto ale zatím ponechme v podobě malého obecního tajemství.

Oprava zahoření elektroinstalace však nepřináší jen dobré zprávy. Současný stav elektroinstalace neumožňuje provést v kostele revizi elektrických rozvodů, což je velmi nebezpečná situace pro případné vymáhání pojistné události. Kostel je sice pojištěn, ale pokud by došlo k nějaké škodní události, nebylo by obci vyplaceno nic, jelikož chybí revize nejen elektřiny, ale též hromosvodů, které jsou dlouhou dobu nefunkční z důvodu krádeže měděného uzemnění.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram