20.08.2023

Planý požární poplach

20. srpna krátce po desáté hodině večerní vylekal mnohé obyvatele Semněvic požární poplach, který byl důsledkem naprosto nezodpovědného a trestuhodného chování anonymního nahlašovatele požáru. V momentě, kdy se k neexistujícímu požáru sjížděly jednotky dobrovolných hasičů z Mířkova, Horšovského Týna i místní dobrovolníci, se možná někdo nejapně bavil. Neškodí si tedy připomenout několik základních faktů. Každá hloupá legrace totiž něco stojí a je dobré si uvědomit, jaké důsledky může jednání volajících anonymů způsobit. Všem zúčastněným, kteří byli bleskurychle připraveni naštěstí planý poplach řešit, bych rád poděkoval.

Zneužití tísňových linek je trestným činem!

Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde! Takzvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.
Od 1. července roku 2010 vyšla v platnost změna ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: „Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel (například mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu (například HZS ČR), který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka."
Operátoři vidí na displeji i výrobní číslo telefonu
Operátoři musí všechny smyšlené události prověřit. Pokud se zneužívání opakuje, provozovatel telefonní sítě na žádost hasičů přístroj zablokuje. Volajícího už nezachrání ani anonymní SIM karta. Operátoři totiž na displeji vidí i výrobní číslo telefonu. Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč. V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu „Poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku a trestného činu „Šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram