Pokračuje historický průzkum kostela sv. Jiří

Pokračuje historický průzkum kostela sv. Jiří

17.12.2023, autor: starosta

Dne 17. 12. 2023 navštívil kostel sv. Jiří badatel, popularizátor památek Plzeňského kraje, ale především veliký znalec kulturního bohatství našeho kraje, pan Zdeněk Procházka. Finišují závěrečné práce při studiu historie kostela sv. Jiří. Pan Procházka momentálně připravuje k tisku další díl publikace CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE, v jehož III. dílu bude poměrně velká část věnována obecnímu kostelu, zkompletují a aktualizují se tak informace z dílčích výzkumů, ale obec především získá další cenný pramen poznání své historie.

Obecní zastupitelstvo bude rozhodovat o další spolupráci s panem Procházkou při vytvoření Stavebně historického průzkumu kostela sv. Jiří, jehož vyhotovení v systematickém dokumentu by obci umožnilo žádat o finanční příspěvky na správu vzácné kulturní památky, kterou má nyní obec ve své vlastní správě. Zvažována je i možnost vydání samostatné publikace o semněvických památkách, která by mohla návštěvníkům poskytnout cenné informace a obci by pomohla s jejím zviditelněním a popularizací.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram