17.10.2023

Pokračují práce na vytvoření Krajinotvorné studie Obce Semněvice

Dne 16. 10. 2023 se starosta obce Mgr. Antonín Kolář zúčastnil pracovního setkání krajinotvorného ateliéru ČVUT pod vedením doc. Ing. Kláry Salzmann, Ph.D. Studenti prezentovali základní kapitoly krajinotvorné studie, která bude v těchto jednotlivých kapitolách dále detailněji propracovávána. Tato studie již zapracovává veškeré podklady, které ateliéru byly zaslány starostou obce. Je potěšitelné, že vstřícný postoj zastupitelstva obce k práci ateliéru přináší pozitivní efekt v tom, že spolupráci na krajinotvorné studii přislíbily další věděcké kapacity. Spolupráci na vytváření krajinotvorné studie se nově účastní i Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. z katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební ČVUT.

Paní Schwarzová navštívila dne 13. 10. Semněvice a seznámila se s jejím okolím, aby mohla analyzovat přednosti i nedostatky krajiny katastru Semněvic. Svoji návštěvu představila studentům ateliéru v podobě prezentace. Je potěšitelné, že pro potřeby řešení konkrétních problémů obce jsou nyní obci k dispozici odborné akademické kapacity, jejichž pomoc je pro obec neocenitelná.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram