26.04.2024

Pokračují úpravy kolem hřbitova

Během měsíce dubna pokračují úpravy za hřibitovní zdí u semněvického hřbitova. Cílem je vyklidit místo, kam se dříve vyhazoval odpad. V prostranství bylo šetrně odbagrováno množství zeminy s klestem a bohužel i odpadem, který na tato místa nepatří. Velká část odpadu již byla zlikvidována. Pneumatiky, zbytky skla, igelitů a množství dalšího jiného odpadu bude koncentrováno postupně na jedno místo a po dokončení zemních úprav bude veškerý nepořádek, který sem nepatří odvezen. Postupem času budou po konzultaci s arboristou vykáceny i některé dřeviny, zvláště ty mělce kořenící smrky, které při případném pádu ohrožují hřbitovní zeď.

Zároveň s těmito úpravami byly podniknuty kroky k lepšímu zpřístupnění bývalého zarostlého rybníčka, kde se započne později s čištěním bývalého rybničního dna, aby zde mohla být revitalizovaná vodní plocha. Tyto úpravy jsou počátkem k vytváření nejen okružní cesty spojující hřbitov se Sousedským stromořadím, ale především k tomu, aby se podpořily kroky k dobrému hospodaření se zdroji vody v této oblasti, která je pro obec klíčová, jelikož se zde nachází vrt, kde obec čerpá vodu do obecního vodovodu. Kvalitní ochrana spodních vod je pro obec klíčová, pro zajištění komfortu čerpání vody i v nadcházejících obdobích, která budou obecní zdroje vody v místních podmínkách ohrožovat.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram