15.04.2024

Pokračují úpravy veřejného prostranství Sousedského stromořadí

Dnes pokračovaly další úpravy kultivace Sousedského stromořadí. Po domluvě s panem Radimem Echtnerem byla zlikvidována kupa staré slámy, z níž byly odstraněny plastové sítě. Sláma byla rozhrnuta do prohlubní bývalé cesty. Sláma se nechá ulehnout, později bude celý pozemek zarovnán zeminou a bude vyseta luční tráva. Cílem je obnovit zde luční biotop a místo upravit pro příjemná setkávání a procházky. Odvezena byla i veškerá zde vytěžená dřevní hmota, kmeny, větve a kořeny. Za zapůjčení mechanizace obec děkuje p. Echtnerovi, za pečlivou práci M. Pazourovi, V. Bauzovi ml. a S. Pflugovi ml.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram