12.06.2024

Pozvánka na veřejné projednání územní studie

Vážení spoluobčané,

dne 19. 6. 2024 se uskuteční druhé kolo veřejného projednávání k územní studii Zdravá krajina, povodí řeky Chuchla. Přítomen bude i ing. arch. Masopust, s nímž obec spolupracuje na změně územního plánu Obce Semněvice. Na základě předchozích studií se rozpracovává projekt revitalizace bývalého rybníka za hřbitovem. Navrácení vody do tohoto rybníka je klíčovým prvkem pro ošetření strategického místa obce Semněvice, kde jsou umístěné vrty. Veškerá opatření v této lokalitě tvoří ucelený koncept péče o vodní zdroje pro obec, aby do budoucna bylo pro obec zajištěné dostatečné množství vody v dostatečné kvalitě.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram