09.12.2022

Pracovní porada s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje

Dne 9. 12. 2022 proběhla na obecním úřadu v Semněvicích pracovní porada s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Josefem Bernardem a s Mgr. Martinem Plíhalem, vedoucím odboru životního prostředí Plzeňského kraje. Společně jsme řešili spolupráci kraje a obce ve všech podobách hospodaření s vodou, které jsou pro obec palčivé. Protékající rybník, neexistující plány na řešení čištění odpadní vody, obecní vrty, možnost zapojení obce do programu Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO), což je strategický koncepční dokument, který má za úkol posoudit zranitelnost území Plzeňského kraje vůči klimatické změně a nastavit vhodné postupy adaptace krajiny na klimatickou změnu. Doufejme, že spolupráce obce s Plzeňským krajem bude zdárně pokračovat.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram