20.06.2024

Příprava úpravy veřejného prostranství v Pocinovicích

Dne 19. 6. 2024 proběhla schůzka ing. arch Richarda Zemana z ateliéru K světu, který s obcí spolupracuje na realizaci koncepce rozvoje intravilánu obce. Z dotazníkového šetření, k němuž se v předchozím období mohli občané vyjádřit, vzešla potřeba úpravy prostoru hřiště v Pocinovicích a prostoru kolem kapličky. Za pomoci zastupitele Petra Šípka byly sesbírány návrhy a motivace občanů a při schůzce byly prezentovány p. architektovi. V dohledné době několika měsíců by měla vzniknout návrhová studie řešení tohoto území, ke které se budou moci občané vyjádřit. Zastupitelstvo obce pak připraví vhodné dotační tituly, aby návrhy mohly být zrealizovány úsporně ve vztahu k obecnímu rozpočtu, ale především ve vztahu k uspokojení potřeb občanů obce.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram