27.03.2024

Projekt Zdravá krajina - setkání na Krajském úřadu v Plzni

Dne 27. 3. 2024 se sešel starosta obce Semněvice Mgr. Antonín Kolář společně s majoritním vlastníkem pozemků v katastru Semněvice R. Echtnerem se zástupci Plzeňského biskupství a Krajského úřadu v Plzni a ze zástupci zpracovatele projektu Zdravá krajina z ateliéru K2 Landscape, aby společně probrali návrhové situace a případná řešení vycházející z Krajinotvorné studie Semněvice a připravovaného projektu Zdravá krajina. Na základě předchozích konzultací bylo vytypováno zájmové území, v němž je největší shoda vlastníků pozemků s návrhovými opatřeními. Podrobně byly probrány jednotlivé klíčové body zájmu - Semněvice - Zdravá krajina.

Byl stanoven další postup k přípravě projektových realizací tak, aby mohly být postupně uváděny v život a jednotlivá území byla dobře připravena projektově pro podávání případných dotačních žádostí. Obec tak využívá pozitivní součinnost s Plzeňským krajem, který celý projekt Zdravá krajina financuje. Případné realizace by byly financovány z prostředků Národního plánu obnovy.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram