15.05.2024

Reklamace úprav pomníku padlým v I. světové válce dokončena

Dne 15. května 2024 došlo na základě reklamace k dočištění pomníku obětem I. světové války v Semněvicích. Nutno dodat, že reklamace se nevztahovala na špatně provedenou práci. V kameni jsou dle kameníků zřejmě železité sedimenty, které se při očištění pomníku dostaly více na povrch. Kamenný sokl pomníku byl znovu prohlédnut a dočištěn. V případě, že by kamen stále železitý sediment propouštěl stále, bude se pokračovat v dočišťování.

Výhledově se počítá s přednáškou, která by měla občany obce seznámit s peripetiemi jednotlivých obětí I. světové války v Semněvicích. To ale ještě chvilku potrvá, vojenské archivy vydávají svá tajemství pozvolna a dopátrání osudů bývalých občanů předválečných Semněvic je časově dosti náročné.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram