07.10.2023

Řešení dopravní situace na křižovatce Semněvice - Pocinovice

Dne 6. 10. 2023 se na podnět starosty Mgr. Antonína Koláře uskutečnila schůzka s por. Josefem Kabourkem z Dopravního inspektorátu v Domažlicích a PhDr. Monikou Klimentovou, LL.M., MBA, vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Starosta obce upozornil přítomné na zvýšenou nehodovost v tomto úseku, která byla podepřena i statistikami, zároveň na podnět občanů seznámil přítomné s nedodržováním povolené rychlosti při průjezdu obcí Pocinovice. Podněty byly vyhodnoceny jako oprávněné a nyní Obecní úřad v Semněvicích bude čekat návrhová řešení ke zlepšení dané situace.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram