22.05.2024

Sběr nebezpečného odpadu

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná v sobotu 8.6.2024 od 9.00 do 12.00hod. za kulturním domem v Semněvicích

připravte si:

  • AKU baterie
  • elektrické spotřebiče (ledničky, TV, …)
  • plechovky a nádoby od barev
  • nádoby od motorových olejů apod.
  • Zářivky
  • elektrotechnický odpad
  • staré léky

Pneumatiky nepatří do nebezpečného odpadu,
odevzdávejte je zdarma na sběrných místech
k tomu určených
– viz www.eltma.cz

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram