03.04.2024

Semněvice začínají třídit textilní odpad

Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místo, na kterém mohou občané nepotřebný textil a obuv odložit. V budoucnu na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat samotní výrobci. Obce kvalitním tříděním mohou ušetřit hodně peněz z obecního rozpočtu, který by musely investovat do svozu komunálního odpadu

Aby byla obec včas připravena na povinnost třídit textilní odpad, uzavřela smlouvu se společností DIMATEX, která působí na českém trhu služeb v oblasti svozu a recyklace textilu pod stále stejným názvem od roku 1991. Dne 4. 4. 2025 bude přistaven ke svozovému místu tříděného odpadu v Semněvicích kontejner na textil. Společnost byla vybrána na základě cenové nabídky, ale především též z důvodu společensky odpovědného hospodaření v cirkulární ekonomice. Společnost podporuje neziskové humanitární organizace. Část darovaného oblečení je předána právě jim.


Textil nevyužitelný pro charitativní účely společnost DIMATEX dále zpracovává. Z této komerční činnosti je část finančního výtěžku poukázána neziskovým organizacím na podporu vybraných humanitárních projektů. Z odpadové části textilu z kontejnerů a LDPE, ve spolupráci s Vive Innovation, firma vyrábí například městský mobiliář a RETEXTIL textilní odolný kompozit, který je recyklovatelný, nenasákavý, lehce opracovatelný a vandaluvzdorný. Možná v blízké budoucnosti se v obci bude objevovat mobiliář vytvořený z námi odevzdaných textilních odpadů. Více zde: www.retextil.cz

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram