Semněvice zapojeny do projektu RESAO

Semněvice zapojeny do projektu RESAO

17.01.2024, autor: starosta

Dne 17. 1. 2024 se obec Semněvice stala hostitelem pilotního setkání zástupců Plzeňského kraje, zhotovitele projektové dokumentace a zástupců okolních obcí, které jsou dotčeny povodím říčky Chuchly v jejichž součinností bude realizován projekt Zdravá krajina v rámci regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO). Cílem je vytvoření strategického koncepčního dokumentu, který má za úkol posoudit zranitelnost celého území Plzeňského kraje vůči klimatické změně a nastavit vhodné postupy adaptace krajiny na klimatickou změnu. Základní prostorovou jednotkou strategie je povodí IV. řádu, což se v případě katastru Semněvic týká povodí říčky Chuchly. Díky aktivnímu zapojení zastupitelstva Obce Semněvice se podařilo upřednostnit naši obec v harmonogramu realizace před ostatními dvaceti vybranými prioritními oblastmi Plzeňského kraje.

Zapojením obce do projektu Zdravá krajina pokračuje úsilí obce získat kvalitní podklady pro řešení budoucích realizací, které budou mít souvislost s rozvojem přírodě blízkým postupům a projektům, které budou zohledňovat nejen potřeby soukromého hospodaření, ale též obyvatel obce. Veškeré technické podklady pro dlouhodobé projektové využití získá po realizaci této studie obec zcela zdarma.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram