17.01.2024

Semněvice zapojeny do projektu RESAO

Dne 17. 1. 2024 se obec Semněvice stala hostitelem pilotního setkání zástupců Plzeňského kraje, zhotovitele projektové dokumentace a zástupců okolních obcí, které jsou dotčeny povodím říčky Chuchly v jejichž součinností bude realizován projekt Zdravá krajina v rámci regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině (ReSAO). Cílem je vytvoření strategického koncepčního dokumentu, který má za úkol posoudit zranitelnost celého území Plzeňského kraje vůči klimatické změně a nastavit vhodné postupy adaptace krajiny na klimatickou změnu. Základní prostorovou jednotkou strategie je povodí IV. řádu, což se v případě katastru Semněvic týká povodí říčky Chuchly. Díky aktivnímu zapojení zastupitelstva Obce Semněvice se podařilo upřednostnit naši obec v harmonogramu realizace před ostatními dvaceti vybranými prioritními oblastmi Plzeňského kraje.

Zapojením obce do projektu Zdravá krajina pokračuje úsilí obce získat kvalitní podklady pro řešení budoucích realizací, které budou mít souvislost s rozvojem přírodě blízkým postupům a projektům, které budou zohledňovat nejen potřeby soukromého hospodaření, ale též obyvatel obce. Veškeré technické podklady pro dlouhodobé projektové využití získá po realizaci této studie obec zcela zdarma.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram