23.03.2024

Setkání honebního společenstva Semněvice

Dne 23. 3. 2024 se starosta obce Antonín Kolář sešel se členy Honebního společenstva Semněvice, bohužel nikoliv v Semněvicích, ale v Bukovci. Je smutné, že se setkání domácího honebního společenstva nekonají na domácí půdě. Starosta obce se omluvil za nevhodné chování obsluhy hostince při minulé schůzce v Semněvicích. Zároveň vyjádřil naději, že semněvické honební společenstvo se stane aktivním spolkem, který bude dobře reprezentovat spolkovou činnost obce. Společně se zástupci honebního společenstva je sjednána schůzka, na níž obec představí svoje vize pro budoucí rozvoj spolupráce, zároveň od myslivců se očekává sdělení, ve splnění jakých potřeb honebního společenstva by obec mohla být nápomocná.

Aktivní fungování spolků má mnoho prospěšných dopadů na život v obcíchi. Spolky představují základní jednotky komunitního života, které posilují vazby mezi obyvateli a podporují jejich zapojení do společenského dění. Tyto organizace často přinášejí do vesnického prostředí různé aktivity a události, které obohacují život místních obyvatel. Zapojení se do aktivit spolků umožňuje obyvatelům rozvíjet dovednosti, budovat nové přátelství a získávat nové zkušenosti. To nejenže přispívá k osobnímu šťastnému životu obyvatel, ale také posiluje soudržnost a jednotu v rámci vesnice. Z tohoto důvodu by měla obec aktivní spolkovou činnost podporovat, neboť posiluje sociální a kulturní kapitál ve společnosti a přispívá k celkovému blahobytu a rozvoji vesnice. Podpora spolků také může pomoci zvýšit atraktivitu vesnice pro nové obyvatele a investory, což může mít pozitivní dopady na ekonomický rozvoj a udržitelnost komunity obce.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram