19.06.2024

Setkání projektu Zdravá krajina

Dne 19. 6. 2024 se v Semněvicích uskutečnilo další setkání v rámci projektu Zdravá krajina realizovaným Plzeňským krajem. Zástupci ateliéru K2N Landscape prezentovali výstupy z dvouměsíční analytické práce, která se zaměřuje na zvýšení kvality životního prostředí v povodí 4. řádu říčky Chuchly. Ke schůzce byli přizváni i ing. arch. Masopust, který bude výstupy implementovat do revize územního plánu obce Semněvice. Stejně tak se účastnil i ing. arch Zeman z ateliéru K světu, s nímž obec spolupracuje na koncepci rozvoje veřejného prostranství obcí Semněvice, Pocinovice, Šlovice. Výstupní data ve vztahu k půdní erozi, vodní erozi ap. jsou důležitým podkladem pro obce v celém povodí - až k soutoku Chuchly s Radbuzou, pro přijímání strategických opatření, která nebudou nahodilými iniciativami ale vzájemně provázanými kroky tak, aby vedly ke zlepšení zjištěných kritických jevů.

Vzhledem k tomu, že Obec Semněvice má již detailně zpracovanou analýzu Krajinotvorné studie Semněvice, jejíž závěry jsou v souladu s výstupy Zdravé krajiny, může již obec Semněvice přikročit k projektování návrhových opatření. V brzké době bude zastupitelstvo rozhodovat o zadání vyhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci bývalého rybníka za hřbitovem. Starosta obce již předjednal v této věci spolupráci se zástupci s AOPK ČR. Pokud vše bude dobře pokračovat, mohla by obec získat 100% dotaci na revitalizaci rybníka, který leží ve strategickém území obce. Zvýšení hladiny rybníka a odstranění melioračních obkopů zajistí zkvalitnění a zkapacitnění vrtů, z nichž obec čerpá pitnou vodu.

Zároveň ve vztahu k posledním intenzivním dešťům se plně projevily neduhy špatného plánování silnice vybudované v "obytné zóně" v Pocinovicích, kde nebylo dbáno na odtokové dráhy dešťové vody, která nyní znehodnocuje užití přilehlých pozemků pocinovických občanů. Stejně tak naléhavě obec bude řešit odtokové podmínky ve Šlovicích, kde v dřívějších dobách došlo k nevhodnému meliorování pozemků, které dnes je již nefunkční. I zde dochází k odtoku splachové vody na pozemky šlovických občanů.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram