26.03.2024

Sousedské stromořadí v Semněvicích se stalo oficiálním topografickým názvem

K významném kroku k zachování kulturní identity a ochraně přírodního dědictví se úřady rozhodly uznat Sousedské stromořadí jako oficiální pomístní název. Toto stromořadí, zahrnující výsadbu starých krajových odrůd stromů nově vytváří další charakteristický prvek obce. Nyní, s oficiálním zařazením do mapových podkladů získává toto unikátní místo trvalou identitu a ochranu, což je vítaným krokem k jeho uchování pro budoucí generace. Trvalé uznání Sousedského stromořadí jako oficiálního pomístního názvu slouží i jako ocenění úsilí místních obyvatel, kteří se zasloužili o jeho výsadbu. Jejich práce a oddanost nyní najdou trvalý výraz v každé mapě, která zachycuje tuto oblast, a každý, kdo projde kolem, bude informován o významu stromořadí. Sousedské stromořadí se stává nejen symbolickým spojením s minulostí a přírodou, ale také živým důkazem toho, že společné úsilí obyvatel vede k uznání a podpoře místního kulturního dědictví. Toto oficiální označení Sousedského stromořadí může mít také praktický dopad na turismus a regionální rozvoj obce. Nevzhledná zarostlá cesta, která byla dříve známa pouze místním, teď může přitahovat zvědavé návštěvníky z celého regionu.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram