27.10.2023

Sousedské stromořadí v Semněvicích

Organizace výsadby Sousedského stromořadí v Semněvicích

S blížícím se datem sobota 25. listopadu máme pro naše občany zprávu ohledně výsadby Sousedského stromořadí. Tato akce bude probíhat v Semněvicích, ale je samozřejmě určena i občanům Šlovic a Pocinovic a nabízí jedinečnou příležitost zapojit se do zvelebení našeho společného prostředí.

Předmětem realizace projektu je výsadba celkem 84 ks sazenic ovocných stromů vysokokmenů
(převážně starých odrůd) o obvodu kmene 8-10 cm v poměru: 19 ks hrušní (Pyrus communis), 20 ks slivoní (Prunus domestica), 20 ks jabloní (Malus domestica), 20 ks třešní
(Prunus avium), 6 ks stromů bude ještě dále doplněno. Celé stromořadí je koncipováno nejen
jako zdroj ovoce pro místní občany, turisty a jako potravní zázemí pro volně žijící živočichy, ale především v obci vznikne důležitý genofondový zdroj starých odrůd stromů. Tento významný krajinotvorný prvek bude posléze zanesen i do mapových portálů a pomůže zatraktivnit lokální význam obce.

Základní informace k výsadbě Sousedského stromořadí

Datum a místo: Výsadba Sousedského stromořadí se uskuteční v sobotu dne 25. listopadu 2023 od 10:00 v Semněvicích. Připraven bude veškerý materiál k výsadbě, jámy pro výsadbu již budou připravené. S sebou si přineste lopatu / rýč. Po skončení výsadby proběhne společné posezení v Kulturním domě v Semněvicích. Informace budou zaslány později. Výsadba proběhne za jakéhokoliv počasí!

Patronát nad stromem: Každý občan má možnost převzít patronát nad jedním z 84 stromů, které budou vysazeny. Chcete-li si zvolit "svůj" strom, neváhejte se obrátit na starostu obce. Kontaktovat ho můžete telefonicky nebo pomocí SMS zprávy, kde uveďte druh stromu, který vás zajímá, a jméno patrona. Každá osoba, včetně nezletilých dětí, může převzít patronát nad jedním stromem. Pokud by se konkrétní strom neujal, obec se zavazuje k jeho náhradě stejným druhem. Seznam jednotlivých stromů najdete níže pod textem článku, jednotlivé stromy, které již budou mít svého patrona budou označeny tučně a přeškrtnuty. Vzhledem k tomu, že není technicky možné zajistit okamžité zvýraznění zamluveného stromu v seznamu, starosta obce vám potvrdí, že strom je ještě "volný".

Na jaře příštího roku budou stromy označeny informativní cedulkou o konkrétní odrůdě stromu se jménem patrona - dle domluvy s patronem stromu. Zároveň bude Sousedské stromořadí osazeno informativní cedulí.

Charakteristika výsadby: budou vysazeny vysokokmeny ovocných stromů v různých kultivarech. Koruna těchto stromů bude nasazena minimálně 160-170 cm nad zemí. Každý strom bude umístěn do výsadbové jámy o rozměrech minimálně 50x50 cm a hloubce nejméně 50 cm. Při výsadbě bude pečlivě dbáno na správnou hloubku a postavení stromu, aby kořeny nevyčnívaly nad povrchem a nebyly utopeny příliš hluboko. Bude také zabráněno vzniku vzduchových kapes v kořenovém prostoru. Stromy budou vysazeny vždy tak, že švestky, hrušně, jabloně a třešně budou v jednom kompaktním celku. Vzhledem k tomu, že se v obci nacházejí na soukromých pozemcích jehličnany - tůje ap. budou hrušně vysazovány až v nejvzdálenější sekci u lesa.

Ochrana a péče: Po výsadbě budou stromy důkladně zavlaženy minimálně 100 litry vody na jeden strom. Výsadby budou také zabezpečeny třemi kůly o délce minimálně 250 cm a průměru minimálně 6 cm, k nimž bude přiděláno ochranné pletivo proti okusu zvěří o výšce minimálně 150 cm. Výsadbová mísa bude upravena tak, aby zadržovala závlahovou vodu a neztrácela ji. K tomu bude mísa zamulčována mulčovací kůrou nebo štěpkou o výšce minimálně 7-10 cm. Po výsadbě budou sazenice podrobeny komparativnímu řezu.

Toto Sousedské stromořadí má za cíl nejen ozdobit naši krajinu, ale také přispět k ochraně životního prostředí a biodiverzity. Těšíme se na vaši účast a nadšení, kterým podpoříme tuto událost.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme vám za vaši podporu a očekáváme, že se připojíte k této akci.

Seznam vysazovaných stromů - tučně a přeškrtnutím označený patronát:

JABLOŇ 20ks: 

1x Bláhovo - Magda Pflugová

1x Croncelské

1x Čistecké - Karel a Hana Jírovcovy

1x Grávštýnské -

1x Hana - Jírovcová Hana

1x Chodské

1x Jadernička - Tomáš Jílek

1x James gri. Red

1x Holovouský malináč

1x Matčino Zdeňka Petříková

2x Ontario ( Václav Radič, Veronika Duchková)

2x Parména zlatá - 1 ks Renata Matoušková

2x Průsvitné

2x Řechtáč soudk.

2x Zvonkové

HRUŠNĚ 19ks

2x Clappova červ. 1 ks Radzik Josef

2x Děkanova rob.  1 ks Milada Kolářová

3x Charneuská 

2x Konference 

2x Kongresovka 

2x Krvavka - 1 ks Denisa

2x Magdalenka - 1 ks Václava Zelenková

2x Solanka

2x Willimsova - 1 ks Valentýna Pflugová, 1 ks Martin Hajs

TŘEŠNĚ: 20x

1x Burlat - Radziková Jiŕina

1x Donisenova  - Tomáš Jílek ml.

1x Granát  - V. Bauzová

1x Hedelfingenská  - Jírovcovi

1x Karešova  Renata Kabourková

1x Kordia  - Gabriela Matoušková

1x Lapins 

1x Napoleonova  - Novákovi Pocinovice

1x Regina 

1x Rivan  Stanislav Pflug

2x Rychlice 

2x Sam 

2x Stella 

2x Těchlovan  - Antonín Kolář

2x Van 

SLIVONĚ: 20x

1x Althanova  (Milan Pepo)

1x Anna spath 

2x Bryská 

2x Čač. Lepotica Z. Šamšová, Barbora Klimešová

2x Domácí 

2x Durancie 

1x Gabrovská  - Vlaďka Gráfová

1x Hermann  - Radek Šamša

1x Chrudimská 

1x Nancyská  Julča Jílková

1x Ontario  - Oskar Pflug

1x Opál - Stanislav Pflug ml.

1x Oulinská - Jiří Matoušek

1x Prezident - Eva Halvová

1x Stanley  - Filip Jílek

1x Vlaška - Bauzovi

PŘEKVAPENÍ: 6x

-Jiří Hálek

-Andrea Pachovská

-Wegschmiedová Eliška

-Izáková Karolína

-Izák Karel

- Turek Zdeněk

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram