28.02.2024

Spolupráce s odbornou školou v Horšovském Týně

Minulý rok podepsal starosta obce Mgr. Antonín Kolář s ředitelkou odborné školy v Horšovském Týně Mgr. Janou Mazancovou smlouvu o vzájemné spolupráci. Obec by do budoucna ráda umožnila studentům odborného výcviku v oboru zahradník pod vedením mistrové Jany Čížkové poskytnout prostor pro získávání potřebné profesní praxe. Na straně druhé získává obec dlouhodobou odbornou pomoc v péči o veřejná prostranství a obecní zeleň.

Na společném setkání byl domluven harmonogram prací, které začnou v průběhu měsíce března. Cílem je revitalizovat špatně udržovatelný svah pod pozemkem rodiny Turkovy, zajistit jeho zpevnění a připravit na novou trvalkovou výsadbu. Dále je v plánu dokončení terénních prací u kostela sv. Jiří, kde se bude dále pokračovat ve výsadbě vhodných skalniček a trvalek. Období vegetačního klidu bude využito i k odbornému ořezu vegetace. Další kroky budou naplánovány tak, aby vyhovovaly potřebám obce třeba i vzhledem k výstupům z krajinotvorné studie. Ve střednědobém záměru obce je revitalizace a údržba prostor nově vybudovaného Sousedského stromořadí, odborná úprava hřbitova etc.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram