21.03.2024

Spoulpráce se zahradníky z Horšovského Týna

21. 3. 2024 začala dlouhodobější spolupráce se studenty oboru zahradník z OU v Horšovském Týně. Mladí zahradníci pod vedením paní mistrové Čížkové odborně ošetřili keře na návsi, péče se dostala i stromům.

Zahájily se i přípravy k revitalizaci svahu mezi domy čp. 33 a 38. Zde budou odstraněny plevelné rostliny, bodláky, budou vykopány staré kořeny a odstraněny velké kameny, posléze bude svah nově osázen a výsadba bude zabezpečena dřevěným hrázděním zabraňujícím splavování zeminy ze svahu. Další práce mladých zahradníků v obci bude pokračovat v měsíci dubnu.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram