24.04.2024

Starosta Obce Semněvice se zapojil do vzdělávacího projektu Malé obce a voda

Projekt Malé obce a voda byl podpořen dotační podporou v rámci výzvy č. 2 vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR v národním plánu obnovy. Projekt s názvem Malé obce a voda je orientován na veřejnou správu – především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích. Program spočívá v 13dílném seriálu on-line seminářů zaměřených na problematiku vodního hospodářství malých obcí v komplexním pojetí. Pro zastupitelstva obcí je velmi důležité přijímat ve vztahu k řešení problematiky zadržování vody a nakládání s ní odpovědná rozhodnutí, která budou preventivně působit proti vysychání vodních zdrojů a jejich znečišťování. Kromě odkanalizování obce Semněvice budou řešit v brzké době i nakládání s dešťovou vodou a při legalizaci vodovodního řádu obce bude muset zastupitelstvo přijmout takové adaptační opatření k provozování vodovodní sítě a odpadů, která budou udržitelná, účinná, ale pro obec i ekonomicky možná a obhajitelná. Celý seriál bude probíhat od dubna do prosince 2024. Kompletní přehled přednášených témat včetně termínů a lektorů je uvedený pro váš případný zájem zde ZDE.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram