15.05.2024

Terénní úpravy u křížku u Turků

Po několika několika termínových odkladech zaviněných nemocí studentů a nepřízní deštivého počasí se pustili studenti zahradnického učiliště v Horšovském Týně pod vedením paní Čížkové do terénních úprav nevzhledného sklonitého prostoru pod domem paní Turkové. Z obecního pozemku byly vybagrovány staré kořeny, byly odstraněny kameny a cihly. Posléze byla z celé plochy odstraněna nežádoucí vegetace. Ponechány byly pouze skalničky, které by na svahu mohly nadále dobře prospívat. Celý svah byl pečlivě a kvalitně zamulčován štěpkou. Aby se zabránilo zplavování zeminy a erozi svahu, byly do svahu nainstalovány dřevěné příhrady ze smrkové kulatiny.

Dříve se pozemek špatně udržoval, nedal se pořádně kosit a byl značně zaplevelený. Cílem rekonstrukce svahu je provedení takových úprav, kdy pozemek nebude vyžadovat náročnou údržbu, zároveň bude plný barevných květů květin a keřů. Výsadbový plán připravili studenti učiliště v Horšovském Týnu. Převažovat ve výsadbě by měly keříky, které budou kvést a pomohou pokrýt pozemek zelenými koberci, nezapomnělo se ani na pěkně kvetoucí růže foliantky, občas bude výsadba doplněna šeříky, které kořeny zpevní svah.

Ostatně k principům zelené a modré infrastruktury se nepřiklánějí už ve větší míře jen města, ale i mnohé osvícené obce, které mají pro prosazování a rozvíjení těchto principů daleko lepší místní podmínky.

Rekonstrukce měla být dokončena do konce května, rozmary deštivého počasí a termíny závěrečných zkoušek učňů z Horšovského Týna dokončení úpravy svahu zřejmě asi o několik týdnů prodlouží. Do nástupu učňů na letní prázdniny by však měl být svah definitivně hotov.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram